Stanisław Janke: Benefis

Muzeum Wejherowo, 4/12/18, foto: Zygmunt Pałasz
Więcej o wydarzeniu: http://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/promocje-ksiazek/spotkanie-ze-stanisawem-janke-promocja-najnowszych-jego-ksiazek/