20.11 Wieczór poetycki – Wojciech Boros z okazji 25-lecia pracy twórczej

Termin: 20.11.2018, godz. 18.00
Miejsce: Galeria „Punkt” Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki
Wstęp wolny

Wieczór poetycki Wojciecha Borosa z okazji 25-lecia pracy twórczej i 45. urodzin.
Spotkanie poprowadzi Andrzej Fac.
W trakcie spotkania wręczona zostanie uroczyście Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury.

Wojciech Boros – ur. 10.04.1973 r. w Gdańsku, poeta. Zdobywca „Czerwonej Róży” (1996). Stypendysta: Marszałka Województwa Pomorskiego (kilkakrotnie), Prezydenta M. Gdańska (2008) oraz Baltic Centre for Writers and Translators (Szwecja, 2012). W 2013 r. otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury. W 2013-2014 r. wziął udział w austriacko-polskim projekcie artystycznym Josefa Trattnera „SOFA. Polnische sofafahrten/Z sofą po Polsce”. Jego wiersze były tłumaczone na język niemiecki, czeski, angielski i białoruski. Wydał tomy: „Nierealit górski” (1997), „Jasne i Pełne” (2003), „Złe zamiary” (2008), „Pies i Pan” (2014) oraz audiobook „Pusta noc” (2012 – w opracowaniu muzycznym Marcina „Emitera” Dymitera). Redaktor działu poezji w kwartalniku „Bliza” (od 2009 r.), stały współpracownik dwumiesięcznika literackiego „Autograf”. Organizuje wieczory poetyckie, konkursy jednego wiersza, slamy poetyckie, etc.
http://www.boroswojciech.pl/

Andrzej Mestwin Fac (1969) – poeta, bibliotekarz, animator kultury, wydawca. Studiował polonistykę i filozofię. Debiutował w 1990 roku na łamach „Gwiazdy Morza”. Publikował, m.in. w „Tytule”, „Pomeranii”, „Tyglu Kultury”, „Blizie” i Autografie”. Opublikował zbiory poezji: „Być może Coś innego” (2011), „Rodzaj Męski Dokonany” (2015) oraz poemat „Elegie Gdańskie” (2011). Jest współautorem bibliografii „Gdańsk w literaturze: od 997 roku do dzisiaj”. Autor scenariusza wystawy dotyczącej Güntera Grassa, prezentowanej w Polsce i za granicą. Jego wiersze były tłumaczone na język niemiecki i ukraiński. Laureat Konkursu Poetyckiego im. Mieczysława Czychowskiego (2008), Konkursu Jednego Wiersza im. Stanisława Gostkowskiego (2010), Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w dziedzinie kultury. Stypendysta Güntera Grassa. Pracuje w Bibliotecznym Ośrodku Informacji Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Jest współwłaścicielem Oficyny Wydawniczej Tysiąclecia. Prowadził wykłady i organizował pracę Wydziału Literatury Oliwskiej Akademii Sztuki.