24.01 Legendy Kaszub i Pomorza

Termin: 24.01.2019, godz. 20.00
Miejsce: Paszcza Lwa
Bilety: 15 zł

*Wieczór przeznaczony dla widza powyżej 10 roku*

Całe Pomorze od Szczecina do Gdańska, jako integralna część Państwa Polskiego przyjęło chrzest w 966 roku. Jednak już za Bolesława Chrobrego okazało się, że była to chrystianizacja formalna i powierzchowna. Ludzie powracali do korzeni praojców, swych dobrze znanych bogów, duchów opiekuńczych morza, rzek, jezior, puszcz i mokradeł. Legendy i podania, datujące się z tego okresu, są skarbnicą wiedzy na temat dzielnego ludu zamieszkującego nasze tereny; społeczności, która mimo licznych najazdów szwedzkich, duńskich i krzyżackich usiłowała zachować rodzimy język, kulturę i tożsamość. Wieczór podań Pomorza i Kaszub to spotkanie z tutejszą tradycją i niematerialnym dziedzictwem w duchu Małej Ojczyzny. Wzbogacony o legendy morskie i pirackie będzie obrazem twardych, ukształtowanych przez żywioł charakterów. Obrazem ludzi, którzy później, dewizą: „Nec temere, nec timide”, utworzyli Wolne Miasto Gdańsk.

Tagi