24.04 Jak po tym wszystkim wiersze pisać – promocja antologii

Termin: 24.04.2019, godz. 18.00
Miejsce: Biblioteka Oliwska
Wstęp wolny

Gdański Klub Poetów oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku zapraszają na promocję antologii pt. „Jak po tym wszystkim wiersze pisać”. Antologia jest pokłosiem spotkania poświęconego pamięci nieżyjącego Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, w którym wzięli udział czołowi trójmiejscy poeci. W antologii znajdą się także nadesłane wiersze. Protestujemy przeciwko złu, nietolerancji oraz poniżaniu godności człowieka.
Na spotkaniu zostaną poetom wręczone autorskie egzemplarze. Spotkanie uświetni występ Tomasza Olszewskiego- gitara i śpiew.