65. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w OT Rondo

W sobotę, 27 czerwca o godzinie 10.00 w Ośrodku Teatralnym RONDO przy ul. Niedziałkowskiego 5a rozpocznie się 65. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, który jest imprezą otwartą dla uczniów szkół średnich, studentów i osób dorosłych.W Konkursie nie mogą uczestniczyć studenci kierunków artystycznych wyższych uczelni teatralnych i muzycznych oraz kierunku pedagogika muzyki/wychowanie muzyczne w wyższych uczelniach artystycznych i nieartystycznych.
65. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski przeprowadzony będzie w formie czterech turniejów.A. TURNIEJ RECYTATORSKIUczestnicy turnieju występują w dwóch kategoriach:- młodzieży szkół ponadpodstawowych;- dorosłych.
Repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach – 2 utwory poetyckie i prozę.Do prezentacji uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz utwór poetycki.
Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
B. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJUczestnicy – tylko soliści – występują bez podziału na kategorie.Repertuar obejmuje:- 3 utwory śpiewane- 1 utwór recytowany.W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:- wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej;- przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;- uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.
Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie jako trzeci – śpiewany utwór z tekstem własnym. ( Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa).Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny ( do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).Utwór znany i posiadający określony kształt wykonawczy podlega ocenie tylko wówczas, gdy uczestnik przedstawił nową, własną interpretację.

C. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.Pierwszy stopień eliminacyjny ustala wojewódzki organizator Konkursu.Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki.
Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.D. WYWIEDZIONE ZE SŁOWAJest to turniej dla poszukujących nowych form wypowiedzi. Dla przykładu – występ, który nie jest recytacją, a nie stał się jeszcze teatrem; łączenie – w obrębie jednego utworu – mówienia ze śpiewem, śpiewu z ruchem. Takie propozycje muszą jednak wychodzić od słowa, być próbą jego interpretacji, sprawdzenia jego związków z innymi językami sztuki.
Obowiązują następujące zasady:Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów)Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.
Wstęp na prezentacje konkursowe jest bezpłatny. Ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego ilość miejsc na sali OT Rondo została zredukowana o połowę.

Tagi