II Metropolitalne Forum Kultury: Biblioteka jako współczesna agora: Grzegorz Gauden

16/2/17 Filharmonia Kaszubska Wykład inauguracyjny, Grzegorz Gauden: Nowoczesna biblioteka – miejsce spotkania