Instytut Kultury Miejskiej ogłasza drugi nabór do programu gdańskich rezydencji literackich, skierowanych do tłumaczy i tłumaczek z Polski, autorów i autorek z Białorusi i Ukrainy, a także badaczy i badaczek kultury. W naborze, który trwa do 1 maja, wyłonionych zostanie siedmioro rezydentów i rezydentek na pobyty w Gdańsku. Program Rezydencji Literackich realizowany jest w ramach współpracy z Krakowem (Krakowskim Biurem Festiwalowym) i Warszawą (Staromiejskim Domem Kultury) oraz Unią Literacką i Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury.   

Rezydenci korzystający z programu otrzymują do dyspozycji mieszkanie w Gdansku, wsparcie merytoryczne i logistyczne oraz honorarium w wysokości do 4400 zł brutto miesięcznie. Goście i gościnie zostają także włączeni w działalność literacką Instytutu Kultury Miejskiej. Rezydencje w Gdańsku dają możliwość spędzenia w mieście kilku tygodni na pracy twórczej oraz szansę poznania lokalnego środowiska artystycznego. Spośród nadesłanych zgłoszeń rezydentów wyłania komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele Instytutu Kultury Miejskiej, Stowarzyszenia Unia Literacka i Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.  

Więcej szczegółów o programie znajduje się na stronie:  www.literaryresidenciespoland.pl.  

Rezydencje dla autorek i autorów (Polska, Ukraina, Białoruś)  

Nabór jest skierowany do autorów i autorek z Polski, Białorusi i Ukrainy, którzy:  
– wydali (drukiem) co najmniej jedną książkę lub tom poetycki,  
– pracują aktualnie nad projektem literackim,  

Rezydencja dla tłumaczek i tłumaczy z Polski  

Nabór jest skierowany do tłumaczy i tłumaczek z języka obcego na język polski, którzy:   
– mają w swoim dorobku co najmniej jeden wydany drukiem lub wystawiony na scenie teatralnej przekład,  
– pracują aktualnie nad projektem przekładowym.  

W tym roku szczególnie zachęcamy do aplikowania tłumaczy i tłumaczki przekładających poezję.     

Rezydencja humanistyczna   

Swoje zaproszenie do odbycia rezydencji humanistycznej kierujemy do badaczy i badaczek kultury, którzy podejmą się pracy nad opowieścią o życiu i dziedzictwie Marii Janion, a w szczególności nad okresem spędzonym przez nią w Gdańsku. Chcielibyśmy, by powstała biografia tej niezwykłej kobiety, skupiona zarówno na opowieści o jej intelektualnych poszukiwaniach i fascynacjach, jak i na próbie dotarcia do ukrytego przez lata przed oczami ciekawskich życia prywatnego Janion, a także zrozumienia jej drogi twórczej, decyzji i wyborów.  

Nabór skierowany jest do badaczy i badaczek życia i twórczości Marii Janion, którzy:   
– opublikowali co najmniej dwa artykuły naukowe,  
– pracują obecnie nad projektem tematycznie związanym z życiem i twórczością Marii Janion.   

Czas trwania Rezydencji Literackich 2023 

Rezydencje mogą trwać od 2 do 6 tygodni, rozpoczną się wraz z końcem maja i łącznie potrwają do końca roku 2023 r. Terminy zostaną uzgodnione bezpośrednio z wyłonionymi w naborze rezydentami i rezydentkami. 

Jak aplikować?    

Zgłoszenie w języku polskim lub angielskim (w wyjątkowych sytuacjach – w języku białoruskim, ukraińskim lub rosyjskim) należy przesyłać do północy 1 maja 2023 r. na adres: rezydencje@ikm.gda.pl.  

Zgłoszenie powinno zawierać:    
– wypełniony formularz,    
– CV z wykazem opublikowanych dzieł literackich lub prac naukowych,  
– list motywacyjny z opisem koncepcji pracy na okres rezydencji (nie dłuższy niż 5000 znaków ze spacjami),    
– fragment opublikowanego dzieła (maksymalnie 8 stron A4, w języku oryginału)  

Regulamin programu i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie  www.literaryresidenciespoland.pl  oraz poniżej: 
Regulamin programu,  formularz zgłoszeniowy 

Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 16 maja 2023 r.    

Film o zeszłorocznych rezydencjach:

Organizatorzy: Miasto Gdańsk i Instytut Kultury Miejskiej   
Projekt finansowany z dotacji celowej Miasta Gdańska