Nominacje do Pomorskiej Nagrody Literackiej

Jury Pomorskiej Nagrody Literackiej pracujące w składzie: prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski, Bożena Orczykowska, Elżbieta Pękała, dr hab. Katarzyna Szalewska oraz Władysław Zawistowski po zapoznaniu się z blisko 350 pozycjami wydanymi na Pomorzu lub przez pomorskich twórców w 2018 roku, na posiedzeniu w dniu 3 września 2019 ogłosiło nominacje do Pomorskiej Nagrody Literackiej za rok 2018.

Nominacje do Pomorskiej Nagrody Literackiej za rok 2018 w kategoriach:
Literacka Książka Roku: 
„Komeda: osobiste życie jazzu” – MAGDALENA GRZEBAŁKOWSKA, Znak 2018
„Latawiec z betonu” – MONIKA MILEWSKA, WAM 2018
„Noblista z Nowolipek: Józefa Rotblata wojna o pokój” – MAREK GÓRLIKOWSKI, Znak 2018
„Poste restante” – WOJSŁAW BRYDAK, Rebis 2018
„Zapiski na paczce papierosów” – ANTONI PAWLAK, Wielka Litera 2018

Pomorska Książka Roku: 
„Budowanie nad Bałtykiem : studia z architektury i sztuki Gdańska, Pomorza i Żmudzi” – MAŁGORZATA OMILANOWSKA, Fundacja Terytoria Książki 2018
„Gdańskie ogrody” – redakcja merytoryczna EWA BARYLEWSKA–SZYMAŃSKA, Muzeum Gdańska 2018
„Walka obrazów: przedstawienie wobec idei w Wolnym Mieście Gdańsku” – JACEK FRIEDRICH, Słowo / Obraz Terytoria 2018

Pomorska Nagroda Literacka „Wiatr od morza” została ustanowiona Samorząd Województwa Pomorskiego w 2017 roku z okazji stulecia Odzyskania Niepodległości i dwudziestolecia powołania samorządu wojewódzkiego. Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach:

Literacka Książka Roku – oceniane będą utwory należące do szeroko rozumianej literatury pięknej: poezja, proza, reportaż literacki, esej, monografia, rozprawa krytyczno-literacka o wysokich wartościach estetycznych, a także scenariusz, utwór dramatyczny.

Pomorska Książka Roku – oceniane będą publikacje związane tematycznie z Pomorzem, zarówno literackie, jak i pochodzące z innych dziedzin piśmiennictwa: opracowania historyczne, monografie, biografie, studia regionalne, przewodniki, albumy, rozprawy naukowe.

Całokształt pracy literackiej – oceniany będzie dorobek pracy twórczej: jego wartość intelektualna, artystyczna, oddziaływanie krajowe, znaczenie dla regionu, dokonania w dziedzinach pozaliterackich: edukacji, życiu kulturalnym i społecznym oraz popularyzacji literatury, książki i czytelnictwa.

Uroczyste rozstrzygniecie konkursu oraz gala wręczenia nagród odbędzie się 24 października 2019 o godz. 18.00 w kościele św. Jana w Gdańsku.Fundatorem Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od Morza” jest Samorząd Województwa Pomorskiego.