Nowy dyrektor MBP w Rumi

Po 30 latach nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Floriana Ceynowy w Rumi.

Przechodzącą na emeryturę Krystynę Laskowicz zastąpił Dariusz Rybacki – wieloletni kierownik Działu Marketingu i Promocji Literatury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, mieszkańcom Rumi znany przede wszystkim jako popularyzator lokalnej historii.

W ostatnich tygodniach Dariusz Rybacki wdrażał się w nowe obowiązki, w czym pomogła mu ustępująca dyrektor. Rozmowy i wymiana doświadczeń pozwoliły nawet na wstępne określenie kierunków rozwoju miejskiej jednostki.

– Jestem bardzo wdzięczny pani Krystynie Laskowicz za udzielone wsparcie, wdrożenie mnie w sytuację placówki – przyznaje Dariusz Rybacki. – Stacja Kultura to marka sama w sobie, jedna z najnowocześniejszych i najpiękniejszych bibliotek w Polsce. Teraz kolej na pozostałe filie. W dalszym ciągu będziemy starali się o zewnętrzne fundusze na budowę nowej biblioteki przy placu Kaszubskim, modernizacji wymaga też biblioteka w Janowie. W nieco lepszej sytuacji jest placówka przy ulicy Górniczej, którą uruchomiono stosunkowo niedawno, w 2011 roku. Niemniej pandemia znacznie utrudniła prowadzenie działalności instytucjom kultury w całej Polsce. Dzisiejszej rzeczywistości bibliotecznej nie można nawet porównywać z tą sprzed dwóch lat. Jest to o tyle smutne, że ta działalność przynosi w zasadzie same korzyści – przede wszystkim społeczne, ale także promocyjne i wizerunkowe. Proszę zwrócić uwagę, ile Rumia zyskała dzięki budowie Stacji Kultura. Żadna inna miejska inwestycja nie wzbudziła tak dużego zainteresowania naszą miejscowością w skali kraju. To przekłada się na wzmacnianie lokalnej marki. Inwestując w nowocześnie pojmowaną kulturę, wzbudzamy zainteresowanie mediów, artystów, a także przedsiębiorców i inwestorów. Jestem przekonany, że w chwili, kiedy uda nam się pozyskać finansowanie na modernizacje kolejnych filii, o naszym mieście znowu zrobi się głośno. Rumia to mój dom, jestem z nią mocno związany emocjonalnie, więc bardzo zależy mi na tym, aby wnieść wkład w jej rozwój – podkreśla.

Jak zapowiada nowy dyrektor, w rumskich bibliotekach wciąż będzie można spotkać się z czołowymi polskimi pisarzami i artystami, a także wziąć udział w licznych wydarzeniach o różnorodnym charakterze. Natomiast zasób książek będzie systematycznie powiększany w oparciu o głosy czytelników.

– Chciałbym również, aby biblioteka w większym stopniu otworzyła się na przestrzeń miejską, była widoczna podczas różnorodnych wydarzeń, wychodziła ze swoją ofertą do czytelnika, nie ograniczała się wyłącznie do budynków. Takie inicjatywy, jak choćby projekt „Z książką na walizkach” w parku Żelewskiego, były już podejmowane, ale chciałbym je zintensyfikować. Spotkania z pisarzami poza placówkami bibliotecznymi, wystawy zewnętrzne, inicjatywy urbanistyczne czy architektoniczne, włączenie się w dyskusję o charakterze i przyszłości naszego miasta – to nowe cele, które chciałbym sukcesywnie realizować. Chciałbym też skupić się na bibliotecznym zespole. Zawód bibliotekarza jest wyjątkowy. Pracownicy to najczęściej pasjonaci, osoby posiadające szerokie kompetencje i liczne umiejętności. Dzisiaj bibliotekarze to tak naprawdę animatorzy kultury, działacze społeczni, osoby aktywne i nastawione na rozwój. Moim podstawowym zadaniem będzie zapewnienie im wsparcia, aby praca na rzecz mieszkańców Rumi wciąż stała na najwyższym poziomie – podsumowuje Dariusz Rybacki.

Dariusz Rybacki – mieszkaniec Rumi, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (filologia polska) i Uniwersytetu Warszawskiego (dziennikarstwo i komunikacja społeczna). Pracownik Działu Edukacji i Promocji Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, Działu Promocji  Gdyńskiego Centrum Sportu. Od 2015 roku pełnił funkcje rzecznika prasowego oraz kierownika Działu Marketingu i Promocji Literatury Miejskiej Biblioteki Publicznej. Równolegle, od 2015 roku, współpracuje z Urzędem Miasta Rumi w kwestii zagadnień związanych z promocją dziedzictwa historycznego miasta. Pomysłodawca i producent seriali dokumentalnych „Śladami dawnej Rumi” (2019) i „Świadkowie historii” (2020). Autor książki „Śladami dawnej Rumi” (wydanie w 2022 roku) oraz kilkudziesięciu artykułów historycznych, które ukazały się w lokalnej prasie. Pomysłodawca i twórca Wirtualnego Muzeum Rumi, współpracownik kilkudziesięciu placówek muzealnych w Polsce. Twórca filmów krajoznawczych i historycznych publikowanych na autorskim kanale YouTube. Od 2020 roku społeczny pełnomocnik burmistrza Rumi do spraw historii miasta. Prywatnie miłośnik motoryzacji i aktywnego wypoczynku, organizator turystyki PTTK.

Za: Rumia.eu