Projekt Kaszubski Spichlerz Pamięci dobiega końca

Nowe Archiwum Historii Mówionej na Kaszubach rozpoczyna swoją działalność.

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie od maja bieżącego roku realizowało projekt „Kaszubski Spichlerz Pamięci”. Celem przedsięwzięcia było stworzenie archiwum gromadzącego relacje najstarszego pokolenia mieszkańców Kaszub.

W pierwszej fazie projektu istotą było wypracowanie metody nagrań biograficznych, która stosowana będzie przy zbieraniu relacji – opowieści o całym życiu mieszkańców naszego regionu. Udało się to zrobić przy wsparciu pana dra Dominika Czapigo z Fundacji Ośrodka KARTA, który na czerwcowych warsztatach przedstawił główne założenia metody i podzielił się swoim doświadczeniem dotyczącym prowadzenia wywiadów narracyjnych. W warsztatach wzięli nie tylko udział przedstawiciele wejherowskiego muzeum i osoby nagrywające w projekcie, ale zaproszono reprezentantów wszystkich najważniejszych muzeów kaszubskich, które od samego początku były partnerami przedsięwzięcia.

Całe lato trwały nagrania kaszubskich biografii, a później czasochłonne ich opracowanie. Prace wykonali dr Eugeniusz Pryczkowski i Adam Hebel. Zarejestrowali oni blisko 20 godzin relacji dotyczących przeróżnych aspektów życia na Kaszubach – dzieciństwa, życia rodzinnego, doświadczenia wojny, „wyzwolenia”, represji zarówno niemieckich jak i sowieckich, w końcu obrzędowości, zwyczajów, relacji międzyludzkich, pracy…

Niezwykłą wartością zgromadzonego materiału jest to, że nasi rozmówcy opowiadali o swoich życiowych doświadczeniach po kaszubsku – mówi dr Tomasz Fopke, dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Uzupełnia to z pewnością lukę w nagraniach biograficznych w tym języku dotyczących losów mieszkańców Pomorza Gdańskiego w XX i XXI wieku.

Archiwum działać będzie przy muzeum w Wejherowie, ale zależało nam, aby było w łączności z odbiorcami i przypominało o tym, że nie ma racji bytu bez osób, gotowych podzielić się swoją opowieścią. Dlatego w ramach projektu stworzono stronę internetową: www.spichlerzkaszubski.pl, na której usłyszeć można fragmenty zarejestrowanych wspomnień oraz poznać bliżej ich autorów – dopowiada dr Andrzej Hoja, koordynator projektu. Na stronie znajdziemy także transkrypcje wypowiedzi i ich tłumaczenie na język polski, jak również formularz kontaktowy, który umożliwia zgłoszenie chęci podzielenia się własną opowieścią lub wskazania osób wartych nagrania.

Przed Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie o inicjatywie przypominać będzie ekspozycja plenerowa, prezentująca efekty tegorocznych nagrań – wybrane fragmenty relacji i sylwetki ich bohaterów.

Projekt Kaszubski Spichlerz Pamięci zainicjowany został dzięki dofinansowaniu ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.