Do 31 marca 2024 r. przyjmowana są zgłoszenia kandydatur w VII edycji Pomorskiej Nagrody Literackiej. Tradycyjnie „Wiatr od morza” uhonorowane mogą zostać wysokiej jakości teksty literackie, reporterskie i badawcze. Tematyką lub osobą autorów powinny być one związane są z naszym regionem.

Fundatorem nagrody jest samorząd województwa pomorskiego, a za procedurę konkursową odpowiada Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku.

Pomorska Nagroda Literacka „Wiatr od morza” przyznawana jest w kategoriach: Literacka Książka Roku oraz Pomorska Książka Roku. Dodatkowo, w każdej edycji jury wybiera również laureata lub laureatkę nagrody za Całokształt Pracy Twórczej.

  • W kategorii Literacka Książka Roku oceniane będą utwory wydane w 2023 r., należące do szeroko rozumianej literatury pięknej: poezja, proza, reportaż literacki, esej, monografia, rozprawa krytyczno-literacka o wysokich wartościach estetycznych, a także scenariusz, utwór dramatyczny.
  • W kategorii Pomorska Książka Roku oceniane będą publikacje wydane w 2023 r., związane tematycznie z Pomorzem, zarówno literackie, jak i pochodzące z innych dziedzin piśmiennictwa: opracowania historyczne, monografie, biografie, studia regionalne, przewodniki, albumy, rozprawy naukowe.
  • W kategorii Całokształt pracy literackiej oceniany będzie dorobek pracy twórczej: jego wartość intelektualna, artystyczna, oddziaływanie krajowe, znaczenie dla regionu, dokonania w dziedzinach pozaliterackich: edukacji, życiu kulturalnym i społecznym oraz popularyzacji literatury, książki i czytelnictwa.

Prawo do zgłaszania kandydatów do Pomorskiej Nagrody Literackiej przysługuje: stowarzyszeniom i związkom literackim, redakcjom czasopism literackich, wydawnictwom, wyższym uczelniom humanistycznym, stowarzyszeniom regionalnym, bibliotekom, instytucjom kultury, mediom, a także członkom jury Nagrody. Każdy podmiot ma prawo zgłosić jedną kandydaturę w każdej z trzech kategorii.

Zgłoszenia w formie pisemnej z uzasadnieniem oraz załączonym egzemplarzem zgłaszanej książki, należy przesłać w terminie do 31 marca 2024 r. na adres:

Biuro Pomorskiej Nagrody Literackiej
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku
Targ Rakowy 5/6
80-806 Gdańsk