[wideo] Debata „Język kolczasty? Sztuka zadziorna?”

Debata projektu Shaking the Walls Czy język nas dzieli czy łączy? / Czy sztuka nas fascynuje czy bulwersuje?

Gdański Teatr Szekspirowski, 9/5/19

Otwieramy cykl spotkań o granicach, murach, barierach między ludźmi, które uniemożliwiają porozumienie, wprowadzają dystans, zaburzają komunikację. Cykl inauguruje debata o języku w której uczestniczyć będą: dr Joanna Lisiewicz (edukatorka, teatrolożka), Paweł Łysak (reżyser teatralny, Dyrektor Teatr Powszechny), Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski (polityk, samorządowiec), ks. Jacek Socha (dr teologii). Debatę poprowadzi Dorota Karaś (reporterka, dziennikarka Gazety Wyborczej). W pierwszej debacie skupimy się na tematyce języka w dwóch jego aspektach: funkcji komunikacyjnej (bezpośrednio, w dyskursie politycznym, debacie publicznej, w internecie; jakie elementy wznoszą mury i utrwalają podziały, a jakie mogą je burzyć?) oraz języku sztuki (o metaforycznej wymowie sztuki, w tym teatru, który posługując się językiem zrozumiałym jedynie dla części społeczeństwa, może oburzać i podważać wartości istotne dla pozostałych odbiorców). Czy podziały bądź niezrozumienie należy zaakceptować? Czy trzeba im przeciwdziałać? Zajęcia w szkołach dotyczące mowy nienawiści wzbudzają spory. Nie wszyscy życzą sobie istnienia sztuki, mówiącej językiem kontrowersji, ale artyści wciąż szukają nowych środków wyrazu, przystających do zmieniającej się rzeczywistości. Czy jesteśmy w stanie rozmawiać tak, aby efekty były zadowalające dla stron o różnych poglądach? Co możemy zrobić, aby porozumiewać się lepiej? Debaty są częścią projektu współpracy europejskiej „Shaking the Walls”, który ma na celu diagnozowanie murów oddzielających od siebie jednostki i społeczeństwa. Projekt, dofinansowany z Programu Unii Europejskiej Kreatywna Europa, realizowany jest z organizacjami partnerskimi z Irlandii, Wielkiej Brytanii, Islandii i Czech. Więcej o projekcie na: http://shakingthewalls.eu/