XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rainera Marii Rilkego rozstrzygnięty!

Jury 11. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rainera Marii Rilkego w składzie: Janusz Drzewucki – przewodniczący oraz Wojciech Kass i Krzysztof Kuczkowski oceniło

1685 wierszy nadesłanych w 337 zestawach przez autorów z całej Polski oraz z zagranicy (m. in. Norwegia, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania). Na posiedzeniu, które odbyło się w dn. 25 sierpnia 2017 r. w Dworku Sierakowskich w Sopocie, Jury postanowiło przyznać:

– Grand Prix Konkursu czyli Poetycką Nagrodę Rainera Marii Rilkego w wysokości 3.000 zł ufundowaną przez Marszałka Województwa Pomorskiego
Pawłowi Tańskiemu z Torunia

– I Nagrodę
Zygmuntowi Fickowi z Krakowa

– II Nagrodę
Maciejowi Bieszczadowi z Wielunia

– III Nagrodę
Wojciechowi Roszkowskiego z Tykocina

Wybór wierszy z nagrodzonych zestawów ukaże się drukiem w najbliższym (6/2017) numerze dwumiesięcznika literackiego „Toposu”. Jury gratuluje laureatom, dziękuje sponsorom, dzięki którym Konkurs mógł się odbyć.