Nagroda Literacka Gdynia – Gala

Muzeum EMigracji w Gdyni, 31/8/18, foto: Anna Rezulak