Do 30.03.18 Konkurs na najlepszy komiks pt. „Fantastyczna noc w Muzeum’’

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w roku 50-lecia swego istnienia ogłasza konkurs na najlepszy komiks pt. ,,Fantastyczna noc w Muzeum’’.

Regulamin konkursu:
§ 1
Organizatorem konkursu jest Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- Pomorskiej w Wejherowie.

§ 2
W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku 11-15 lat.

§ 3
Jeden autor może zgłosić na konkurs wyłącznie jedną pracę.

§ 4
a) Aby wziąć udział w konkursie, należy wykonać komiks, tematycznie związany z wizytą w wejherowskim Muzeum lub opowiadający historię, którego akcja toczy się w wejherowskim Muzeum.
b) Praca konkursowa nie powinna przekraczać 8 stron A4 (nie mniej jednak niż 3 strony).
c) Praca konkursowa powinna mieć postać rysunku wykonanego własnoręcznie lub komputerowo.
d) Prace mogą zostać zgłoszone nie tylko przez autorów indywidualnych, ale również przez zespół (do 3 osób).
e) Prace należy oznaczyć godłem (pseudonimem) graficznym lub słownym.
f) Do pracy należy dołączyć kopertę podpisaną godłem, w której powinna znajdować się kartka z danymi autora: imię, nazwisko, nazwa instytucji, kontakt.

§ 5
Prace należy złożyć osobiście w siedzibie Muzeum lub przesłać pocztą (Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- Pomorskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo) z dopiskiem konkurs.

§ 6
Prace będą rozpatrywane w dwóch kategoriach: prace zbiorowe oraz prace indywidualne.

§ 7
Termin składania prac upływa 30.03.2018 roku. Prace nadesłane po terminie nie będą uwzględniane.

§ 8
Spośród przesłanych prac, wyłonionych zostanie po 3 laureatów w obu wyżej wymienionych kategoriach. Organizator konkursu przewiduje przyznanie nagród rzeczowych.

§ 9
Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na maj 2018 roku. Wyniki konkursu zostaną również opublikowane na stronie internetowejwww.muzeum.wejherowo.pl.

§ 10
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu (58) 672 29 56;
e-mail: sekretariat@muzeum.wejherowo.pl; p. Iwona Stenka;