Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku zapraszają wydawnictwa, stowarzyszenia literackie, instytucje kultury, redakcje czasopism literackich, wyższe uczelnie humanistyczne, biblioteki i media do zgłaszania kandydatur do Pomorskiej Nagrody Literackiej za rok 2021.

To piąta edycja nagrody m.in. dla pisarzy, dziennikarzy, autorów książek i opracowań humanistycznych, historycznych, regionalnych, dramatopisarzy i scenarzystów, wydawców książek i czasopism, bibliotekarzy i księgarzy. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 marca 2022 r. Gala wręczenia nagrody odbędzie się w październiku 2022 r.

Pomorska Nagroda Literacka Wiatr od Morza

Nagroda została ustanowiona przez samorząd województwa pomorskiego w uznaniu dla twórczej pracy i dokonań pomorskich pisarzy, a także wydawców książek, w trosce o dalszy rozwój pomorskiego piśmiennictwa i czytelnictwa, o podtrzymanie i rozszerzanie miłości do literatury. Nagrodę przyznaje się autorom zamieszkałym i tworzącym na Pomorzu bądź autorom dzieł w istotny sposób związanych z tematyką pomorską oraz za całokształt dokonań twórczych lub pracy na rzecz literatury i czytelnictwa w roku poprzedzającym jej wręczenie. Miejsce publikacji książek nie ma znaczenia. Fundatorem Pomorskiej Nagrody Literackiej jest marszałek województwa pomorskiego.

W październiku 2021 r., podczas gali Pomorskiej Nagrody Literackiej, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk ogłosił zwycięzców IV edycji. Do grona laureatów dołączył Antoni Pawlak, którego tomik poezji „Ale bez rozgrzeszenia” wygrał w kategorii Literacka Książka Roku. Zwycięską książką w kategorii Pomorska Książka Roku okazała się biografia Mikołaja Trzaski „Wrzeszcz!”, której autorami, oprócz bohatera, są jego rozmówcy Tomasz Gregorczyk i Janusz Jabłoński. Pomorską Nagrodę Literacką Wiatr od Morza za całokształt pracy literackiej otrzymał Paweł Huelle.

Za co przyznawane są nagrody?

Pomorska Nagroda Literacka Wiatr od Morza jest przyznawana za dzieła wydane w roku poprzedzającym przyznanie nagrody, w trzech kategoriach:

Literacka Książka Roku – oceniane są utwory należące do szeroko rozumianej literatury pięknej, czyli poezja, proza, reportaż literacki, esej, monografia, rozprawa krytyczno-literacka o wysokich wartościach estetycznych, a także scenariusz i utwór dramatyczny;

Pomorska Książka Roku – oceniane są publikacje wydane w 2021 r., związane tematycznie z Pomorzem, zarówno literackie, jak i pochodzące z innych dziedzin piśmiennictwa, jak opracowania historyczne, monografie, biografie, studia regionalne, przewodniki, albumy, rozprawy naukowe;

Całokształt pracy literackiej – oceniany jest dorobek pracy twórczej, tzn. jego wartość intelektualna, artystyczna, oddziaływanie krajowe, znaczenie dla regionu, dokonania w dziedzinach pozaliterackich – edukacji, życiu kulturalnym i społecznym oraz popularyzacji literatury, książki i czytelnictwa.

Kto może zgłaszać kandydatów?

Jury będzie rozpatrywać jedynie wnioski dotyczące publikacji z roku 2021. Prawo do zgłaszania kandydatów do Pomorskiej Nagrody Literackiej – po jednej kandydaturze w każdej z trzech kategorii – przysługuje:

  • stowarzyszeniom i związkom literackim,
  • redakcjom czasopism literackich,
  • wydawnictwom,
  • wyższym uczelniom humanistycznym,
  • stowarzyszeniom regionalnym,
  • bibliotekom,
  • instytucjom kultury,
  • mediom,
  • członkom jury Pomorskiej Nagrody Literackiej.

Gdzie i do kiedy?

Zgłoszenia – jednej kandydatury w każdej z trzech kategorii – w formie pisemnej z uzasadnieniem (formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ) oraz z załączonym egzemplarzem zgłaszanej książki, należy przesyłać na adres:

Biuro Pomorskiej Nagrody Literackiej
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku
Targ Rakowy 5/6
80-806 Gdańsk

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31 marca 2022 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 508 327 320, 58 301 48 11 w. 221 – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku – sekretarz Pomorskiej Nagrody Literackiej Barbara Blacharska, e-mail: barbara_blacharska@wbpg.org.pl . Zobacz regulamin Pomorskiej Nagrody Literackiej

Uwaga
Kapituła Nagrody rozpatrywać będzie jedynie wnioski dotyczące publikacji z roku 2021.
Książki nadesłane w zgłoszeniach nie będą zwracane. Po ukończeniu prac jury, zostaną przekazane do księgozbioru WiMBP w Gdańsku.