Pomorska Nagroda Literacka przyznana

„Latawiec z betonu” Moniki Milewskiej i „Gdańskie ogrody” Ewy Barylewskiej-Szymańskiej, Katarzyny Rozmarynowskiej, Zofii Maciakowskiej i Wojciecha Szymańskiego – to książki nagrodzone w tegorocznej edycji Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od Morza”. Wyróżnienie za całokształt pracy literackiej otrzymał Aleksander Jurewicz, a Kaszubską Nagrodą Literacką – Krystyna Lewna.

Laureaci Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od Morza” za rok 2018:

Literacka Książka Roku: „Latawiec z betonu” Monika Milewska (WAM 2018)
Pomorska Książka Roku: „Gdańskie ogrody” – redakcja merytoryczna Ewa Barylewska-Szymańska (Muzeum Gdańska 2018)
Całokształt pracy literackiej: Aleksander Jurewicz

Laureat Kaszubskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od Morza”: Krystyna Lewna

„Latawiec z betonu” Moniki Milewskiej to książka z podwójnym bohaterem: głównym motorem zdarzeń jest bezimienny Inżynier, ale równie ważny jest Falowiec, skonstruowany przez niego modernistyczny blok, stojący pośród łąk gdańskiego Przymorza. Autorka powieści jest dramaturgiem, poetką, bajkopisarką i tłumaczką. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Etnologii Instytutu Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego. Jest stypendystką m.in. Ministra Kultury, Ministra Edukacji Narodowej, rządu Francji i rządu Włoch, miesięcznika „Polityka” i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, amerykańskiej Fundacji A. Mellona, International Writers and Translator’s Center w Rodos oraz Baltic Centre for Writers and Translators w Visby. Za książkę „Ocet i łzy. Terror Wielkiej Rewolucji Francuskiej jako doświadczenie traumatyczne” była nominowana do Nagrody Literackiej Nike 2003.

„Gdańskie ogrody” Ewy Barylewskiej-Szymańskiej, Katarzyny Rozmarynowskiej, Zofii Maciakowskiej i Wojciecha Szymańskiego to publikacja, która przybliża historię prywatnych założeń ogrodowych, a także parków i miejskich zieleńców Gdańska. Ukazuje najbardziej znane ogrody obecne w świadomości gdańszczan do dziś, jak Ogród opacki w Oliwie oraz założenia nieistniejące, zapomniane lub zachowane jedynie w pamięci wąskiego grona fachowców, jak choćby ogród Rottenburgów w Strzyży. Książka ukazuje także kulturę ogrodową, wprowadza w świat uprawianych w ogrodach i oranżeriach roślin, przybliża ofertę sprzedaży sadzonek, nasion i cebulek kwiatowych, zwraca uwagę na budowle wznoszone w parkach i dekorację ogrodów. Te zagadnienia były dotąd niemal nieobecne w pamięci gdańszczan. Publikacja „Gdańskie ogrody” towarzyszyła wystawie o tym samym tytule, która była prezentowana do końca września 2018 roku w Domu Uphagena.

Aleksander Jurewicz – znakomity poeta, prozaik i eseista. Urodził się w 1952 roku w Lidzie na Białorusi, skąd w ramach akcji repatriacyjnej w roku 1957 przyjechał wraz z rodzicami do Polski.
Studiował na Uniwersytecie Gdańskim i w Studium Scenariuszowym Łódzkiej Szkoły Filmowej. W latach 70. i 89. wydał kilka tomów wierszy o silnym ładunku autobiograficznym: „Sen, który na pewno nie był miłością” (1974), „Po drugiej stronie” (1977) i „Nie strzelajcie do Beatlesów” (1983). Rozgłos Jurewiczowi przyniosła „Lida”, za którą otrzymał Nagrodę Czesława Miłosza. „Lida” to książka, na którą składają się fragmenty poetyckie, zapisy prozy i wyimki z listów od babki autora. Jest wielkim trenem i lamentem za utraconym rajem niewinności. Przynosi literackie fotografie i migawki z miasteczka, w którym autor spędził wczesne dzieciństwo, i sprawozdanie z dokonanej przeprowadzki do obcego i nieprzyjaznego świata. W 2006 roku książka-kolaż Aleksandra Jurewicza – „Popiół i wiatr” – uzyskała nominację do Nagrody Nike.

Krystyna Lewna – nagrodzona za opowiadania, które ukazywały się w „Stegnie”, literackim dodatku do miesięcznika „Pomerania”. W swoich utworach pisarka konsekwentnie kreśli portrety psychologiczne kobiet i ujawnia sytuacje będące wcześniej tabu w literaturze kaszubskiej, związane z rolą kobiety w tradycyjnym modelu rodziny.

Zwycięzców Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od Morza” spośród ośmiu nominowanych wyłoniło jury, w składzie: prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski (przewodniczący jury) – literaturoznawca, krytyk literacki i teatrolog, członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN, profesor UG; Bożena Orczykowska – zastępca dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku; Elżbieta Pękała – redaktor, organizator i promotor czytelnictwa; dr hab. Katarzyna Szalewska, prof. nadzw. UG – adiunkt na Uniwersytecie Gdańskim, autorka i współredaktorka książek naukowych; i Władysław Zawistowski – pisarz, dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Wszyscy laureaci Pomorskiej Nagrody Literackiej otrzymali statuetkę „Wiatr od Morza” autorstwa prof. Jacka Zdybla, oraz nagrodę pieniężną, której fundatorem jest Samorząd Województwa Pomorskiego.

W Kapitule Kaszubskiej Nagrody Literackiej zasiedli: dr Artur Jabłoński (przewodniczący) – dziennikarz, pisarz, samorządowiec, założyciel Radia Kaszëbë i dwujęzycznej szkoły podstawowej, badacz języka i kultury kaszubskiej; Stanisław Janke – poeta, prozaik, krytyk literacki, publicysta, twórca i tłumacz literatury kaszubskiej, ubiegłoroczny laureat pierwszej odsłony Kaszubskiej Nagrody Literackiej; dr Dariusz Majkowski – znawca i propagator języka kaszubskiego, członek Rady Języka Kaszubskiego.

Nagrody wręczono podzas uroczystej gali, która odbyła się w Centrum św. Jana w czwartek, 24 października. Uświetnił ją koncert Katarzyny Groniec, która oprócz utworów ze swojej najnowszej płyty, zaprezentowała także wykonania tekstów Jacquesa Brela, Paulo Conte, Grzegorza Ciechowskiego i Agnieszki Osieckiej.

O NAGRODACH:

Pomorska Nagroda Literacka „Wiatr od morza” została uchwalona przez Samorząd Województwa Pomorskiego w 2018 roku – ku czci stulecia odzyskania Niepodległości, w uznaniu dla twórczej pracy i licznych dokonań pomorskich pisarzy, a także wydawców książek; w trosce o dalszy rozwój pomorskiego piśmiennictwa i czytelnictwa, oraz o podtrzymanie i rozszerzanie miłości do literatury.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:

Literacka Książka Roku – oceniane są utwory należące do szeroko rozumianej literatury pięknej: poezja, proza, reportaż literacki, esej, monografia, rozprawa krytyczno-literacka o wysokich wartościach estetycznych, a także scenariusz, utwór dramatyczny;
Pomorska Książka Roku – oceniane są publikacje związane tematycznie z Pomorzem, zarówno literackie, jak i pochodzące z innych dziedzin piśmiennictwa: opracowania historyczne, monografie, biografie, studia regionalne, przewodniki, albumy, rozprawy naukowe;
całokształt pracy literackiej – oceniany jest dorobek pracy twórczej: jego wartość intelektualna, artystyczna, oddziaływanie krajowe, znaczenie dla regionu, dokonania w dziedzinach pozaliterackich: edukacji, życiu kulturalnym i społecznym oraz popularyzacji literatury, książki i czytelnictwa.
Kaszubska Nagroda Literacka – wyróżnienie, ze względu na swój ściśle regionalny charakter oraz specyfikę językową, wymaga, aby nad kandydaturami pochylili się najlepsi specjaliści w tej dziedzinie. Dlatego też kapituła tej nagrody działa niezależnie od jury Pomorskiej Nagrody Literackiej, zasiada w niej m.in. dr Artur Jabłoński (przewodniczący).

Za: gdansk.pl