24.08 Spotkanie z Krzysztofem Pomianem

Termin: 24.08.2018, godz. 17.00
Miejsce: ECS, biblioteka (1 piętro)
Wstęp wolny

Pretekstem do rozmowy z laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska NEPTUN Krzysztofem Pomianem – filozofem, historykiem idei, muzealnikiem, eseistą, jednym z najwybitniejszych polskich humanistów, którego dorobek naukowy wykracza daleko poza granice naszego kraju – jest ukazujący się w sierpniu, nakładem wydawnictwa słowo/obraz terytoria, zbiór jego tekstów – „Wśród mistrzów i przyjaciół”. To rodzaj intelektualnej autobiografii autora ukazanej poprzez ważne dla niego postaci w Polsce i w Europie, takie jak Karol Modzelewski, Jan Strzelecki, Kazimierz Brandys, Adam Michnik, Jerzy Jedlicki, Bronisław Geremek, Leszek Kołakowski i wielu, wielu innych. Autor mówi też o wydarzeniach i przedsięwzięciach, w których uczestniczył, oraz o niektórych ważnych lekturach.
– Przyjaźń zawsze odgrywała istotną rolę w moim życiu i postrzeganiu samego siebie. Nie widzę siebie bez najbliższej rodziny i bez rodziny z wyboru: przyjaciół i przyjaciółek. Kilka przyjaźni zachowałem z dzieciństwa przez wszystkie późniejsze lata. Inne nawarstwiały się stopniowo z biegiem czasu. Każdej wiele zawdzięczam – mówi Krzysztof Pomian. – Ale szczególnie dużo zawdzięczam tym nielicznym osobistościom, które stały się dla mnie nauczycielami i wzorami, mistrzami. Również one weszły przeważnie do kręgu przyjaciół, choć zazwyczaj z zachowaniem dystansu narzuconego ich wiekiem i pozycją.

W spotkaniu z Krzysztofem Pomianem udział wezmą Piotr Kłoczowski – eseista, historyk literatury, redaktor serii Biblioteka Mnemosyne w wydawnictwie słowo/obraz terytoria, w której książka jest wydawana i Stanisław Rosiek – historyk literatury, pisarz, wydawca publikacji. Rozmowę poprowadzi Wojciech Duda – historyk, publicysta, wydawca, współzałożyciel i redaktor naczelny „Przeglądu Politycznego”.

Krzysztof Pomian (ur. 1934) jest filozofem, wychowankiem m.in. Tadeusza Kotarbińskiego i Leszka Kołakowskiego. W 1966 roku został wykluczony z PZPR, a dwa lata później usunięty ze stanowiska adiunkta w Katedrze Historii Filozofii Nowożytnej Uniwersytetu Warszawskiego za publiczną krytykę władz PRL. W 1973 roku wyjechał na stypendium do Centre National de la Recherche Scientifique w Paryżu, gdzie w 1984 roku został profesorem. Wykładał w Genewie i Toruniu.
W 2001 roku objął funkcję dyrektora naukowego Muzeum Europy w Brukseli (dziś: Dom Historii Europejskiej), instytucji, która przypomina, jak kształtowała się europejska wspólnota historyczna i kulturowa na przestrzeni ponad dwóch i pół tysiąca lat. Członek Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, Ateneo Veneto w Wenecji i Accademia Clementina w Bolonii. Jego książki i artykuły są tłumaczone m.in. na język angielski, hiszpański, holenderski, japoński, niemiecki, portugalski i włoski. Autor takich książek, jak m.in.: „Przeszłość jako przedmiot wiary” (1968), „Człowiek pośród rzeczy” (1973), „Europa i jej narody” (1992), „Zbieracze i osobliwości” (1996).