30.11 Spotkanie autorskie z Agnieszką Wołodźko, Księgarnia Sztuka Wyboru

Spotkanie autorskie z Agnieszką Wołodźko

30 listopada 2017, godz. 19.00

Księgarnia Sztuka Wyboru

Gdańsk, ul.Słowackiego 19

 

Zaproszenie na spotkanie z Agnieszką Wołodźko, autorką książki „Spotkania i mikroutopie. Sztuka patrycypacyjna w Skandynawii”.

Książka przedstawia zjawisko sztuki partycypacyjnej jako nowej formuły praktyki artystycznej, która pojawiła się w latach 90. ubiegłego wieku. Odbiega znacznie od ustalonego tradycją pojmowania sztuki. Powstaje poza murami instytucji kultury. Jej odbiorcami nie są bywalcy galerii czy muzeów, lecz członkowie grup społecznych, dla których (i we współpracy z którymi) jest ona realizowana. Również produkt finalny tych działań nie jest obiektem sztuki w tradycyjnym rozumieniu tego słowa. W jego miejsce mamy do czynienia ze spotkaniem lub “byciem razem”. Francuski filozof Jacques Rancière mówi o “zatarciu specyfiki medium” i o “zakwestionowaniu odrębności sztuki jako osobnej praktyki”. Dlatego też w tym wypadku raczej mówimy o “projekcie” niż o “obiekcie” czy “dziele sztuki”. Często jedynym śladem po owych działaniach jest dokumentacja. Sytuacja ta powoduje trudności z oceną tego rodzaju sztuki. Krytyk staje wobec pytania: jaki system reguł pozwoliłby zaszeregować wspomniane projekty jako “sztukę” bądź “nie-sztukę”? Sytuacji nie ułatwia fakt, iż literatura opisująca ten rodzaj twórczości jest niezwykle skromna. Publikacja niniejsza zawiera antologię i analizę 55 projektów partycypacyjnych zrealizowanych w krajach skandynawskich podzielonych na dwie grupy: „Spotkania” i „Mikroutopie”. Ponadto pokazuje, jakie wydarzenia kulturowe i społeczne w tym regionie miały wpływ na ukształtowanie się tego zjawiska.

Wyd. Fundacja „Kultury ponad kulturą”, Gdańsk 2017

AGNIESZKA WOŁODŹKO (ur. 1961 r.) – artystka, kuratorka i badaczka kultury, prezeska zarządu Fundacji „Kultury ponad kulturą”. Studiowała na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego oraz Wydziale Malarstwa i Grafiki ASP w Gdańsku, obroniła doktorat w Instytucie Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu. Realizuje projekty międzynarodowe w obszarze dialogu międzykulturowego oraz zagadnień przestrzeni i sfery publicznej. Zajmuje się fotografią, instalacją, pracami dźwiękowymi, akcjami oraz realizacją warsztatów artystycznych dla różnych grup społecznych. Pisze także teksty o sztuce współczesnej, m.in. dla Magazynu Sztuki oraz Flash Art
International. Opublikowała dwie książki fotograficzne: Japan 2002-2003. Photographic Diary (2005) i Czytając mury (2014). Obecnie jest kuratorką projektu Room for Improved Futures w galerii rum46 w Aarhus (Dania) i członkinią międzynarodowego Think Tank Transbaltic.