Na wszystkie wydarzenia: wstęp wolny

Część I. Prolog

Emisja dramatów Władysława Zawistowskiego w wersji telewizyjnej.

WYSOCKI (1986)
w reżyserii Izabeli Cywińskiej godz. 12.30

FARSA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1996)
w reżyserii Roberta Glińskiego godz. 14.00

HISTORIE ZAKULISOWE WG ANTONIEGO CZECHOWA (2000)
w reżyserii Zbigniewa Zapasiewicza godz. 15.30

DOBRY ADRES (2004)
w reżyserii Waldemara Krzystka godz. 17.00

Część II, godz. 19.00

Promocja książki „Dobry adres. Dramaty” Władysława Zawistowskiego, na którą składa się wybór dramatów z lat 1980-2013 wydanych przez Instytut Badań Literackich PAN pod redakcją prof. Zbigniewa Majchrowskiego w serii DRAMAT POLSKI. REAKTYWACJA.

W spotkaniu udział wezmą: Władysław Zawistowski, Adam Orzechowski (prowadzenie), prof. dr hab. Jacek Kopciński (redaktor naczelny „Teatru”) oraz prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski (Uniwersytet Gdański).

Władysław Zawistowski – od 2006 roku sprawujący funkcję dyrektora Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego jest przede wszystkim pisarzem – poetą i dramaturgiem, który u początków kariery zawodowej (1977-1991) pracował jako kierownik literacki Teatru Wybrzeże. Zaczynał u boku legendarnego Stanisława Hebanowskiego (Stulka), któremu po latach poświęcił wiele publikacji, współpracował także z kolejnymi dyrektorami artystycznymi – Maciejem Prusem, Stanisławem Michalskim, Krzysztofem Babickim. Od 1990 roku był także współtwórcą i wiceprezesem (do 2005) Fundacji Theatrum Gedanense, która doprowadziła do budowy i otwarcia w 2014 roku Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Zawistowski urodził się w 1954 roku w Gdańsku, tu ukończył I LO (1973) i polonistykę na UG (1977). Karierę literacką zaczynał jako poeta, debiutując w 1976 roku tomem wierszy CZYLI JA. W drugiej połowie lat 70. związany z grupą poetycką WSPÓLNOŚĆ i ruchem Nowej Prywatności, był współautorem licznych manifestów i współredaktorem czasopism. Jego ostatni tom poetycki to SZTANDAR Z ORTALIONU. TYLKO WIERSZE (2004). W 1979 zadebiutował jako dramaturg w Teatrze Kameralnym w Sopocie groteskowym WIELORYBEM w reżyserii Ryszarda Majora, który pozostał od tej pory ulubionym reżyserem Zawistowskiego, realizując w sumie cztery prapremiery w trzech teatrach. Kolejne dramaty Zawistowskiego to m.in.: PODRÓŻ DO KRAŃCA MAPY (1980), WYSOCKI (1984), STĄD DO AMERYKI (1988), FARSA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1994), WITAJCIE W ROKU 2002 (2000), DOBRY ADRES (2003), a także pisane na motywach Grassa BYŁO SOBIE KIEDYŚ MIASTO (2000) i na wątkach Czechowa HISTORIE ZAKULISOWE (2004). Wspólnie z Jerzym Limonem przełożył dwa dramaty Szekspira – TROJLUSA I KRESSYDĘ i ANTONIUSZA I KLEOPATRĘ i inne teksty elżbietańskie. Dramaty, adaptacje i przekłady Zawistowskiego wystawiano m.in. w Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Rzeszowie, a także w radio i telewizji. Reżyserowali: Ryszard Major, Izabela Cywińska, Mikołaj Grabowski, Zbigniew Zapasiewicz, Krzysztof Babicki, Robert Gliński, Waldemar Krzystek i in. W teatralnych i radiowych realizacjach Zawistowskiego udział brało wielu czynnych do dzisiaj gdańskich aktorów – m.in. Dorota Kolak, Dorota Lulka, Joanna Kreft-Baka, Marzena Nieczuja Urbańska, Igor Michalski, Krzysztof Gordon, Mirosław Baka, Zbigniew Olszewski, Jerzy Gorzko, Jarosław Tyrański, Krzysztof Matuszewski.