17.11 Premiera komiksu – Piłsudski. Cztery oblicza niepodległości

Termin: 17.11.2018, godz. 17.00
Miejsce: Biblioteka Manhattan
Wstęp wolny

W ramach obchodów 🇵🇱100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości🇵🇱 zapraszamy na premierę naszego nowego komiksu – „Piłsudski. Cztery oblicza niepodległości”.
Patronat honorowy nad komiksem objął Marszałek Województwa Pomorskiego, który jest także fundatorem nagrody w konkursie.

Album komiksowy poświęcony Józefowi Piłsudskiemu został wyłoniony w drodze konkursu ogłoszonego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku w ramach obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Zwycięzcami konkursu i jednocześnie autorami komiksu są Robert Stasiak (scenariusz) i Piotr Kotecki (rysunek). Komiks inspirowany jest wybranymi wydarzeniami z życia Józefa Piłsudskiego.

O komiksie:

„W naszej historii niewiele jest jednostek równie zasłużonych dla Polski w takim stopniu, jak Józef Piłsudski. Należał do grona osób, dla których wolność ojczyzny i los rodaków stanowiły najwyższą wartość. Aby osiągnąć swą idée fixe – odrodzenie Rzeczypospolitej – niejednokrotnie przybierał różne role, a pełniąc rozmaite funkcje, podejmował decyzje ważące o życiu wielu Polaków. Przyszły Marszałek na drodze do odzyskania niepodległości musiał sprostać wielu przeciwnościom, których pokonanie nierzadko wymagało stosowania radykalnych środków. Mimo starannie kreowanego wizerunku, olbrzymiej pracowitości, siły woli i konsekwencji w działaniu, a w efekcie ostatecznego sukcesu, Piłsudski pozostawał człowiekiem takim jak każdy z nas – posiadał własne nawyki i upodobania. Prowadzona przez głównego bonatera walka o niepodległość miała – podobnie jak on sam – różne oblicza, co wybrzmiewa na kartach niniejszego albumu komiksowego. Mamy nadzieję, że będzie on stanowił dobry materiał do głębszej refleksji nad osobą jednego z głównych koryfeuszy niepodległej Polski”.

✒Robert Stasiak (ur. 1992 r.) – historyk, zawodowo związany z branżą wydawniczą. Doktorant w Katedrze Historii Powszechnej Najnowszej na Uniwersytecie Łódzkim. Jest to jego debiutancki komiks w roli scenarzysty.

✏Piotr Kotecki (ur. 1983 r.) – mąż, ojciec i rysownik. Absolwent grafiki użytkowej w Krakowskiej Szkole Wyższej. Laureat konkursów na krótkie komiksy tematyczne. „Piłsudski. Cztery oblicza niepodległości” to jego debiutancki tak obszerny album.