Termin: 23.04.2022, godz. 16.00
Miejsce: Gdański Teatr Szekspirowski

Biblioteka Prof. Jerzego Limona w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim zostanie otwarta 23 kwietnia 2022 roku. Jest to dzień urodzin Williama Shakespeare’a, a także imieniny Jerzego Limona, twórcy Teatru.

Księgozbiór Profesora Jerzego Limona to zbiór liczący ok. 3200 woluminów 
o interdyscyplinarnym charakterze. Biblioteka humanistyczna w najpełniejszym rozumieniu tego słowa – reprezentuje bowiem renesansowa skłonność ́ jej właściciela do łączenia wielu aspektów rzeczywistości, dialogu rozmaitych dziedzin nauki oraz korespondencji sztuk.

Do czytelni zapraszamy teatrologów, historyków i historyków sztuki, literaturoznawców, filozofów, studentów kierunków humanistycznych i artystycznych, ale także badaczy historii regionu oraz wszystkich tych, którzy chcieliby zapoznać się z bogatym i wszechstronnym dorobkiem Profesora Jerzego Limona oraz jego literackim światem.

Dzięki swemu umiejscowieniu Biblioteka w realny sposób łączy historię ze współczesnością. Po przekroczeniu jej progu znajdziemy się w przestrzeni, gdzie od 1635 roku istniała Szkoła Fechtunku – co potwierdziły wykopaliska archeologiczne i badania dendrochronologiczne. Był to pierwszy teatr publiczny w Polsce i funkcjonował w Gdańsku przez blisko 200 lat, goszcząc m.in. aktorów angielskich. Dokonując wyboru lektury ze zbiorów Profesora Limona, będziemy mieli okazję podziwiać pięknie wyeksponowane, autentyczne drewniane fragmenty Szkoły Fechtunku, które stanowią symbol odbudowy teatru szekspirowskiego w Gdańsku. Przestrzeń ta w naturalny sposób prowokować będzie zatem do dialogu z historią, działając na wyobraźnię i skłaniając odwiedzające ją osoby do pełniejszego rozumienia specyfiki, kształtu oraz charakteru teatru, w którym się znalazły.

Księgozbiór nie ma podziału językowego, składa się przede wszystkim z pozycji polsko- 
i anglojęzycznych, choć znajdziemy w nim również woluminy w języku niemieckim, rosyjskim czy greckim. Ze względu na unikatowość wielu egzemplarzy nie będzie możliwości wypożyczania książek, do dyspozycji odwiedzających osób pozostaje jednak komfortowo zaprojektowana czytelnia, czynna od wtorku do czwartku w godzinach 14:00-18:00.

Fundatorem Biblioteki Prof. Jerzego Limona jest Amerykańskie Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Theatrum Gedanense i jego przewodniczący Charles Krause, księgozbiór Profesora jest zaś darem Jego żony, Justyny Marcinkiewicz-Limon.
Biblioteka została zaprojektowana i wykonana przez gdańskiego artystę i projektanta wnętrz Tomasza Krupińskiego.