25.03 PC Drama / Dziś umarł Prokofiew / Klub Żak

Termin: 25.03.2019, godz. 19.00
Miejsce: Klub Żak
Bilety: 8-20 zł

autorka: Monika Milewska | reżyseria: Wiesław Hołdys | wykonanie: Ewa Breguła, Agnieszka Dziedzic, Anna Lenczewska, Alicja Margolin, Jan Mancewicz, Jacek Milczanowski (TEATR MUMERUS) | muzyk: Michał Braszak | licencja: ADiT | prowadzenie dyskusji: dr Barbara Świąder-Puchowska | dyskusja z udziałem autorki tekstu

Dramat Milewskiej to przede wszystkim kasandryczna opowieść o związkach władzy i sztuki, refleksja nad pozycją artysty w świecie politycznych uwikłań – umiejscowienie akcji w Związku Radzieckim jest tu tylko historycznym kostiumem, bo sam problem pozostaje aktualny do dziś. Wszak wiele przykładów można znaleźć na rodzimym podwórku… Dzieje bohaterów sztuki mogłoby zilustrować znane porzekadło: „łaska pańska na pstrym koniu jeździ”. Autorka odmalowuje trudne losy wybitnych radzieckich kompozytorów, doświadczających zarówno chwały, jak i pogardy, słów uznania oraz środowiskowej anatemy. Punkt wyjścia stanowi prawie równoczesna śmierć Stalina i Siergieja Prokofiewa. Hołd wirtuozowi oddaje jedynie niewielka grupa muzyków. Reszta świata opłakuje Józefa Wissarionowicza; w prasie ukazują się kilkusetstronicowe nekrologi, w przycmentarnych kwiaciarniach brakuje wieńców dla zwykłych obywateli. [ADiT]