26.11 PC Drama / Czwarta księga

Termin: 26.11.2018, godz. 19.00
Miejsce: Klub Żak
Bilety: 5-20 zł

autor: Robert Jarosz | reżyseria: Waldemar Raźniak | obsada: Maria Sobocińska (ONA), Marcin Bubółka (PASAŻER), Katarzyna Skarżanka (MATKA I), Magdalena Smalara (MATKA II), Sławomir Pacek (KONDUKTOR/JAN), Waldemar Raźniak (KOT) | prowadzenie dyskusji: prof. Wojciech Owczarski | w dyskusji udział weźmie autor sztuki

Robert Jarosz w „Czwartej Księdze” w kilku wariantach kreśli sytuację intymnego zbliżenia, które miało miejsce w przedziale pociągu. Mógł to być gwałt, fantazja, plotka lub oszczerstwo. W zbliżenie dwojga bohaterów uwikłane były ich matki, Konduktor, a także tajemniczy narrator nazwany Kotem. Jarosz bawi się konwencją mrocznego kryminału, lecz konsekwentnie nadaje niebezpieczeństwu i krzywdzie rangę metafizyczną. Używa poetyckiego języka i cytatów biblijnych, medytując nad tym, czy utrata niewinności, przekroczenie tabu lub naruszenie czyjegoś dobra może mieć większe znaczenie niż osobista, indywidualna tragedia. Jeśli uratowanie jednego człowieka jest dla wielu ocaleniem całego świata, jeśli można zidentyfikować zło lub dobro, określić winę i nałożyć karę, to czy nazwanie czegoś grzechem lub cudem będzie naiwnością albo fanatyzmem? Czy słowa, które wypełniają księgi uznawane dziś jeszcze za święte, są manipulacją i przemocowym językiem pewnych grup interesu, plemion lub patriarchatu? W połowie spektaklu okazuje się, że Pasażer jest jednocześnie autorem i reżyserem sztuki, w której występuje. Co więcej, szybko orientuje się, że wszyscy uczestnicy zdarzenia utracili wiarę – jeśli nie w tekst, to w niego samego, w siebie nawzajem, a także wiarę w tym najgłębszym sensie. Czy jest zatem sens, by dalej to ciągnąć?

„Czwarta Księga” Roberta Jarosza opublikowana została w miesięczniku Dialog (10/2017). Wciąż czeka na swoją prapremierę.