„Bajki adopcyjne”. Weź udział w konkursie

„Bajki adopcyjne” to konkurs literacki, którego celem jest m.in. promowanie idei jawności adopcji. Prace nie dłuższe niż 5 stron można przesyłać do końca lipca.

Konkurs ma charakter otwarty, choć skierowany jest przede wszystkim do obecnych oraz przyszłych rodziców adopcyjnych. Prace literackie (fantastyka, literatura faktu …) i ich rodzaj (epika, liryka, dramat) są dowolne, ale temat ma dotyczyć adopcji, w tym m.in. pierwszego kontaktu, spotkań z dzieckiem, powierzenia pieczy oraz życia po orzeczeniu adopcji.

– Chodzi o to, żeby adopcja rodzinna nie była tajemnicą. Żeby dziecko wiedziało, że jest adoptowane – zaznacza Katarzyna Mężykowska, psycholog z Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku. – Jawność adopcji polega na wychowywaniu dziecka w wiedzy o adopcji, o swoich korzeniach. Każdy człowiek, czy pełnoletni, czy małoletni ma prawo do posiadania wszystkich informacji na temat siebie i swojego pochodzenia. Ważnym jest, aby o adopcji mówić otwarcie, z akceptacją oraz adekwatnie do wieku dziecka. Czynienie z adopcji tematu tabu, tajemnicy może spowodować trudność w kształtowaniu tożsamości oraz utratę zaufania do osób postrzeganych za najbliższe do tej pory.

Przykładowe bajki

Celem konkursu „Bajki adopcyjne” jest zebranie jak największej ilości prac literackich dotyczących adopcji. Zebrane utwory zostaną wydane w formie książki, aby ułatwić przyszłym rodzicom adopcyjnym wprowadzanie informacji dotyczących jawności i wiedzy o adopcji. Celem jest także promowanie idei jawności adopcji.

– Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i rzeczywistości, biorąc w tym pod uwagę gotowość kandydatów do przysposobienia najczęściej dzieci “małych”, na przykład do trzeciego czy czwartego roku życia, chcemy, aby książka ta pomogła we wprowadzeniu w sposób delikatny i naturalny pojęcia adopcji. Bajki, które zbieramy będą dotyczyć oczekiwania na dziecko adopcyjne w związku z bezdzietnością, pierwszego spotkania z dzieckiem, drogi do rodzicielstwa adopcyjnego oraz dzieci “poczętych z serca, a nie z brzucha” – dodaje Katarzyna Mężykowska.


Każdy uczestnik konkursu może nadesłać 3 prace. Ilość stron jest ograniczona do 5. 

Prace literackie należy przesyłać do 30 lipca 2021 roku na adres konkurs@poa-gdansk.pl. Lista finalistów zostanie ogłoszona na stronie internetowej poa-gdansk.pl do 30 września.

Dla autorów bajek przewidziane są nagrody:

  1. miejsce: zestaw pióro oraz długopis marki Parker.
  2. miejsce: zestaw długopis oraz ołówek marki Parker.
  3. miejsce: długopis marki Parker. 

Pięć dodatkowych wyróżnień: parasol z logo Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku.

Najciekawsze prace zostaną wydane w formie książkowej. Publikacja ta będzie bezpłatna. 

Za: gdansk.pl