Brunon Zwarra będzie miał swój pomnik

Pisarz, dokumentalista i autor licznych książek o Gdańsku doczeka się pomnika. Rzeźba Brunona Zwarry stanie przy ul. Biskupiej. Jej projekt zostanie wybrany w drodze konkursu. Uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika podjęto jednogłośnie podczas majowej Sesji Rady Miasta Gdańska.

Z wnioskiem o wzniesienie pomnika wystąpiło Stowarzyszenie „Ławeczka Brunona Zwarry”. Wybrana lokalizacja, uzgodniona przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pozytywnie zaopiniowana przez komisję ds. pomników powołaną przez Prezydenta Miasta Gdańska, znajduje się w rejonie Biskupiej Górki. To tutaj urodził się i zamieszkiwał przed 1945 r. pisarz.

Projekt rzeźby zostanie wybrany w drodze konkursu w uzgodnieniu z wnioskodawcą. Stowarzyszenie „Ławeczka Brunona Zwarry” podjęło się zgromadzenia funduszy na realizację monumentu, natomiast zagospodarowanie otoczenia zostanie sfinansowane przez Gminę Miasta Gdańska.

Brunon Zwarra (1919-2018) urodził się w Gdańsku w rodzinie o kaszubskich korzeniach. Był uczniem Gimnazjum Polskiego w Gdańsku, zawodnikiem Klubu Sportowego Gedania i członkiem licznych organizacji polskich w Wolnym Mieście Gdańsku. W czasie II wojny światowej był więźniem niemieckich obozów koncentracyjnych Stutthof i Sachsenhausen. W latach 70. XX wieku podjął się dokumentowania losów społeczności polskiej w międzywojennym Gdańsku. Za jego szczytowe osiągnięcie uchodzi praca „Gdańsk 1939. Wspomnienia Polaków-Gdańszczan”, ponadto jest autorem „Wspomnień gdańskiego bówki” i szeregu innych książek.

Za: UMGdańsk