DKK dla Dorosłych: „Niemiec. Wszystkie ucieczki Zygfryda”, MBP w Wejherowie

Styczniowe spotkanie DKK dla Dorosłych miało nieco inny przebieg niż zwykle. Z lektur obowiązkowychNiemiec. Wszystkie ucieczki Zygfryda W. Nowaka i Opowieść podręcznej M. Atwood  przedyskutowaliśmy tylko pierwszą z wymienionych.

Stało się tak, gdyż gościem spotkania był Tomasz Mering, autor komiksu Las PiaśnickiFabularyzowany komiks historyczny. Publikacja, którą  naukowym wstępem poprzedził  prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski, dostępna jest w bibliotekach. Ujęcie treści, forma plastyczna- do wglądu, analizy i oceny. Po obejrzeniu komiksu rozmawialiśmy z autorem o genezie i inspiracjach, pracy nad źródłami, dokumentami i warsztacie. Mieliśmy okazję obejrzeć oryginały rysunków. T. Mering zapoznał nas z drogą prowadzącą do ostatecznej formy poszczególnych kadrów, pokazał wstępne i ostateczne  wersje. Odpowiedział na pytania dotyczące czasu pracy, techniki, narzędzi oraz dylematów, które pojawiały się w trakcie pracy, trudności, zwątpienia po moment nadania dziełu ostatecznego kształtu. Chociaż na Pomorzu i Kaszubach historia zbrodni w Piaśnicy jest znana, polecam komiks. W oryginalnym ujęciu pokazuje to, co zdarzyło się w lasach piaśnickich, przybliża bolesną historię ludzi i regionu w oryginalnej formie plastycznej.

Rozmowa  o wspomnianej powyżej książce Włodzimierza Nowaka skupiła się na losie jednostki  wprzęgniętej w machinę wojny i jej skutków, specyfice życia na ziemiach, z których po 1945 r, wypędzono Niemców, a osadzono Polaków ze wschodnich rubieży dawnej Rzeczpospolitej, poczuciu tożsamości: czy się ją ma, czy można ją narzucić, sensie jej poszukiwania, odnajdywaniu siebie i swego  miejsca w PRL-u i społeczeństwie tamtych czasów.

Drugą z zaplanowanych książek omówimy na spotkaniu 1.02. br., na które zapraszam każdego, kto chce spędzić czas wśród osób czytających, o różnych poglądach i sposobie przeżywania dzieła literackiego.

Ewelina Roszman  / moderatorka DKK dla Dorosłych

Za: http://biblioteka.wejherowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2734:sprawozdanie-ze-styczniowego-dkk-dla-dorosych&catid=1:latest-news&Itemid=55