13.01 Ameryka Łacińska. Dzieje. Kultura. Polonia, Muzeum Emigracji

SPOTKANIE | Ameryka Łacińska. Dzieje. Kultura. Polonia  

Sobota, 13.01.2018 | godz. 16.00 | Muzeum Emigracji w Gdyni |  Wstęp wolny

 

 

W spotkaniu wezmą udział: dr Krzysztof Smolana oraz dr Michał Dankowski i dr Nora Orłowska

z Uniwersytetu Gdańskiego, autorzy książki „Ameryka Łacińska. Dzieje i kultura.”

 

W swojej publikacji w sposób syntetyczny prezentują dzieje i kulturę Ameryki Łacińskiej, przyjmując autorską perspektywę i odnosząc się

do polskich śladów związanych z dziejami i kulturą latynoamerykańską.

„Dzieje i kultura. Ameryka Łacińska” to książka przeznaczona zarówno dla studentów jak i podróżników, pasjonatów historii i kultury tego odległego, fascynującego kontynentu.

Rozmowę poprowadzi dr Rafał Raczyński z Działu Historyczno – Badawczego Muzeum Emigracji w Gdyni.

Na spotkaniu zostanie również zaprezentowana monografia naukowa „Polacy i ich potomkowie

w Ameryce Łacińskiej”. Publikacja jest rezultatem międzynarodowej konferencji naukowej „Polacy i Polonia

w Ameryce Łacińskiej: przeszłość i teraźniejszość”, która odbyła się w Muzeum Emigracji w 2016 roku.

 

***
Krzysztof Smolana jest doktorem nauk humanistycznych. Pracuje w Zakładzie Historii i Kultury Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w dziejach i opiece nad spuścizną archiwalną Polonii Ameryki Łacińskiej. Jest biografem polskiej dyplomacji, autorem „Słownika biograficznego polskiej służby zagranicznej 1918-1945″ oraz znawcą historii Meksyku XIX i XX wieku. 

Michał Dankowski jest doktorem nauk prawnych, współpracuje z Instytutem Filologii Romańskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Do jego zainteresowań badawczych należą m.in. historia i kultura Ameryki Łacińskiej, hiszpański i latynoamerykański konstytucjonalizm oraz doktryna polityczno-prawna, a także argentyńska piłka nożna. 

Nora Orłowska jest historykiem i doktorem nauk humanistycznych w zakresie nauki o języku. Jest adiunktem w Instytucie Filologi Romańskiej Uniwersytety Gdańskiego. Z pochodzenia jest Argentynką i mieszka w Polsce od 1975 roku. Do jej zainteresowań badawczych należą m.in. języki, historia i kultura krajów hispanojęzycznych, teatr i możliwości wykorzystania go na lekcji języka obcego. Jest autorką podręczników do nauki języka hiszpańskiego, a także autorką i reżyserem 12 sztuk teatralnych w języku hiszpańskim dla studentów.

Materiał nadesłany