Do 2.02 XXI Konkurs Poezji Miłosnej „Szeptem”

XXI Konkurs Poezji Miłosnej „Szeptem” jest  doskonałą okazją do sprawdzenia się  w roli poety i mówcy. Zachęcamy do pisania o uczuciach, wrażeniach i impresjach, do przelewania swoich przemyśleń na papier. Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku zaprasza młodzież z powiatu lęborskiego do udziału w konkursie i Slamie Poetyckim, który odbędzie się podczas finału 13 lutego 2018 r. o godz. 17.00. Ci twórcy, którzy oprócz pisania lubią mówić o miłości będą mieli okazję zaprezentować swoje oratorskie zdolności. Zwycięzcę wybierze publiczność, a nagrodzony laureat otrzyma dodatkową nagrodę. Wiersze należy składać do 2 lutego – a powinno ich być od 2 do 4. W pojedynku poetów weźmie udział ok. 6 wierszy, które przedstawią uczestnicy konkursu spośród przygotowanych przez siebie zestawów.

REGULAMIN

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z powiatu lęborskiego.

2. Zestawy utworów (od 2 do 4 wierszy o tematyce miłosnej) należy składać do  2 lutego 2018 r. Wiersze należy dostraczyć do sekretariatu Miejskiej Biblioteki Publicznej i w formie elektronicznej (program Microsoft Word) na adres: ko@biblioteka.lebork.pl .

3. Prace należy opatrzyć godłem. To samo godło winno występować na dołączonej kopercie zawierającej wewnątrz nazwisko autora,numer telefonu, e-mail, nazwę szkoły, nazwisko opiekuna.

4. Dla najbardziej obiecującego młodego poety zostanie zorganizowany specjalny, autorski wieczór poezji z możliwością wydania pierwszego tomiku wierszy.

5. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się we wtorek 13 lutego 2018 r. o godz. 17.00 w klubie biblioteki. Zapraszamy wszystkich uczestników konkursu, gdyż podczas finału zorganizujemy SLAM POETYCKI: poeci wygłoszą publicznie swoje wiersze, a publiczność wybierze najciekawszy z nich. Dla zwycięzcy slamu przewidziano dodatkową nagrodę.

6. Na slam należy przygotować 6 wierszy (mogą być publikowane wcześniej) i przynieść je ze sobą, aby zaprezentować zgromadzonej publiczności.

7. Udział w slamie jest otwarty i dobrowolny, mogą w nim również uczestniczyć osoby spoza konkursu, studenci i dorośli. Należy się zapisać na slam przed rozpoczęciem finału konkursu w dniu 13 lutego.

Za: http://www.biblioteka.lebork.pl/aktualnosci/konkurs-poezji-milosnej-szeptem/