Do 3.06 zgłoszenia do IX Konkursu Poetyckiego „Piórnik 2019”

Gdyńskie Centrum Kultury, Kwartalnik Artystyczny „Bliza” ogłaszają:

IX Pomorski Konkurs Poetycki dla Dzieci i Młodzieży PIÓRNIK 2019

Do 3 czerwca 2019 roku należy nadesłać jeden zestaw nienagradzanych, niepublikowanych wierszy własnego autorstwa (1-5. tekstów) w trzech egzemplarzach każdy, opatrzony godłem na adres:

Gdyńskie Centrum Kultury
ul. Jana z Kolna 25
81-354 Gdynia

z dopiskiem – Konkurs Poetycki PIÓRNIK 2019

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz młodzież, która nie ukończyła 21 roku życia, z obszaru województwa pomorskiego. Do zestawów należy dołączyć kartę uczestnika/ki, którą należy pobrać ze strony GCK:

https://www.gck.gdynia.pl/ix-pomorski-konkurs-poetycki-dla-dzieci-i-mlodziezy-piornik-2019/

Na stronie oprócz w/w karty znajdą Państwo pełen regulamin oraz plakat, który można wydrukować i powiesić na tablicy ogłoszeń w szkole. Prosimy o czytelne wypełnianie kart uczestnictwa.

Rozstrzygnięcie konkursu połączone z uroczystym wręczeniem nagród oraz warsztatami poetyckimi dla laureatów/ek odbędzie się 14.06.19 (piątek) o g. 11.00 w siedzibie Gdyńskiego Centrum Kultury przy ulicy Jana z Kolna 25.