Do 31.05 zgłoszenia do 59. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o Laur Czerwonej Róży

Do 31 maja przyjmowane są zgłoszenia
(decyduje data stempla pocztowego).

Regulamin oraz karta zgłoszenia jest do pobrania na stronie:
http://gtps.art.pl/czerwona-roza.html

W ramach konkursu głównego dla dorosłych organizowana jest
także kolejna VI edycja konkursu o PĄK CZERWONEJ RÓŻY
dla uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gdańska.
karty zgłoszę również do pobrania na stronie:
http://gtps.art.pl/czerwona-roza.html

Rozdanie nagród 22 czerwca 2018 r. w Gdańsku