Do 31.08 termin składania prac na album komiksowy poświęcony 100-leciu Zaślubin Polski z Morzem

Informujemy, że termin składania prac na album komiksowy poświęcony 100-leciu Zaślubin Polski z Morzem został przedłużony do ?️ 31 sierpnia 2019 r.

ℹ️ Konkurs został zorganizowany w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Jego celem jest wyłonienie twórcy 48 stronicowego album komiksowego poświęconego Zaślubinom Polski z Morzem – 10 lutego 1920 roku, generał Józef Haller wrzucając pierścień do Zatoki Puckiej symbolicznie przywrócił Polsce dostęp do Bałtyku.

? Komiks powinien odnosić się do wydarzeń mających miejsce na Pomorzu Gdańskim w okresie od listopada 1918 r. do 10 lutego 1920 r. Sugeruje się zaczerpnięcie wątków dotyczących działań organizacji polskiego ruchu niepodległościowego na ziemiach zaboru pruskiego zmierzających do odrodzenia państwowości polskiej i uzyskania przez Polskę dostępu do morza. Należy podkreślić specyfikę pomorskiej drogi do Niepodległości i strategicznego znaczenia ziem u ujścia Wisły jako potencjalnego „okna na świat” dla Polski oraz znaczenie aktu Zaślubin Polski z morzem. Warto podkreślić aktywność rodzimej ludności polskiej Pomorza (Kaszub, Kociewia, Powiśla) w tych procesach.

Patronat honorowy nad konkursem objął Marszałek Województwa Pomorskiego.

Więcej informacji na temat konkursu (w tym dokładny regulamin) znajduje się pod linkiem ➡️http://wbpg.org.pl/aktualnosc/konkurs-na-album-komiksowy-po%C5%9Bwi%C4%99cony-100-leciu-za%C5%9Blubin-polski-z-morzem