Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki zaprasza do udziału w 61. Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim o Laur Czerwonej Róży

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział poetki/poeci (od rocznika 2002 wzwyż – osoby pełnoletnie), niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych.

Nagroda główna w konkursie o Laur Czerwonej Róży wynosi 2000 zł.

VIII edycja konkursu Pąk Czerwonej Róży

Młodszych poetów i poetki ze szkół ponadpodstawowych z Gdańska zapraszamy do udziału w VIII edycji Pąku Czerwonej Róży. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

Tematyka prac w obu konkursach jest dowolna.

Nabór prac potrwa od 31 sierpnia do 1 października (nie decyduje data stempla pocztowego). Prace należy nadsyłać na adres:
Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki
ul. Chlebnicka 2
80-830 Gdańsk

Prace można także dostarczać do skrzynki pocztowej wewnątrz budynku Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki.

PLIKI DO POBRANIA:
Karta zgłoszenia Laur Czerwonej Róży 2020 POBIERZ
Karta zgłoszenia Pąk Czerwonej Róży 2020 POBIERZ
Regulamin Konkursu POBIERZ

Bliższe informacje: czerwonaroza@gtps.art.pl lub tel. 507 588 303.

Gala rozdania nagród odbędzie się 23 października w siedzibie organizatora – Galerii „PUNKT” GTPS, ul. Chlebnicka 2.

Patronat honorowy nad konkursem objął Ernest Bryll.

Organizator: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki