Konkurs Wiersz+Obraz rozstrzygnięty!

Jury w składzie: Roswita Stern (malarka, pedagog i kurator wystaw), Aleksandra Prusinowska (malarka, ASP w Gdańsku) i Krzysztof Kuczkowski (poeta, redaktor dwumiesięcznika literackiego „Topos”) po zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami postanowiło przyznać:

– Nagrodę Główną dla Marzeny Zacharewicz za pracę do wiersza K. Wojtyły pt. Dzieci (Profile Cyrenejczyka),

– II Nagrodę dla Zbigniewa Blekiewicza za pracę inspirowaną wierszem M. Konopnickiej pt. Wizja,

– III Nagrodę dla Jakuba Stillera za prace do wiersza pt. Wizja oraz Kubek M. Konopnickiej.

 

Przyznano także pięć wyróżnień:

– Małgorzacie Drozd-Witek za dyptyk Awers-Rewers do wiersza pt. Dzieci (Profile Cyrenejczyka) K. Wojtyły,

– Sylwii Marii Anicie Olejniczak za pracę do wiersza Sonet A. Asnyka,

– Zofii Bartoszewicz za obraz do wiersza pt. Dzieci (Profile Cyrenejczyka) K. Wojtyły,

– Danucie Krajewskiej-Pietrasik za pracę do wiersza Wizja M. Konopnickiej,

– Marii Hulist za cykl prac do wierszy Krzak dzikiej róży w ciemnych smreczynach J. Kasprowicza, Wizja M. Konopnickiej, Robotnik z fabryki samochodów (Profile Cyrenejczyka) K. Wojtyły i Sonet A. Asnyka.

Dodatkowo 35 najciekawszych prac nadesłanych na konkurs zostało zakwalifikowanych do udziału w wystawie pokonkursowej w Galerii Dworku Sierakowskich. Autorami zaproszonymi do wystawy pokonkursowej są (w kolejności alfabetycznej):
Dawid Adamowski, Anna Bach, Paulina Bartosik, Grzegorz Galek, Rafał Gawlik, Jerzy Grzymowicz, Natalia Henning, Magdalena Hinz-Wójcicka, Joanna Jadczak-Wodzinowska, Agnieszka Kastelik, , Barbara Kiedrowska, Hanna Lew Kiedrowska, Ewa Komodzińska, Anna Kowalska, Weronika Kozik, Artur Lewandowski, Artur Ligenza, Joanna Makowska, Aneta Podżorska, Antonina Rembarz, Julia Rogóż, Zuzanna Rutkowska, Katarzyna Solarska, Daria Sołtan-Krzyżyńska, Hanna Stanisławska, Brygida Susko, Kamil Szczechowicz, Krystyna Wantuch, Alicja Wiśniewska, Katarzyna Wolska, Jagoda Zych.

Wernisaż wystawy „Wiersz+Obraz” odbędzie się w środę, 4 października o godz. 18.00. Wystawa potrwa do 5 listopada br.

 

Materiał nadesłany