Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza wszystkich twórców do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Jana Trepczyka na tekst piosenki dla dzieci w języku kaszubskim. Termin nadsyłania prac upływa 20 sierpnia 2022 r.

Konkurs ma charakter ogólnopolski i adresowany jest do osób dorosłych. Każdy jego uczestnik może zgłosić tylko jeden autorski tekst niepublikowanej wcześniej piosenki dla dzieci napisanej w języku kaszubskim (wraz z jej tłumaczeniem na język polski).

Jak dokonać zgłoszenia?

Tekst piosenki wraz z wypełnioną, podpisaną i zeskanowaną kartą zgłoszeniową należy przesłać na mail: dlp2@muzeum.wejherowo.pl w terminie do 20 sierpnia 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2022 r. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe, a przewidywana nagroda główna wynosi 1 tys. zł.

Nadesłane teksty zostaną wykorzystane przez kompozytorów w przyszłym roku podczas Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego im. Renaty Gleinert na piosenkę w języku kaszubskim. Planowane jest również wydanie śpiewnika.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są TUTAJ.