Publikacja Instytutu Kaszubskiego: Pomiędzy swojskością a obcością. Obrazowanie nastroju Kaszub

Pomiędzy swojskością a obcością. Obrazowanie nastroju Kaszub / Zwischen Eigen und Fremd. Stimmungsbilder der Kaschubei, red. M. Borzyszkowska-Szewczyk, O. Murawska

Dwujęzyczna publikacja zawiera teksty 20 autorów, dokumentujące ich spotkanie z Kaszubami. Katalog towarzyszy wystawie fotografii, wynikowi polsko-niemieckiego projektu typu „nauczanie poprzez badanie”. Studenci kierunku antropologia kulturowa na uniwersytecie w Moguncji doświadczali przygody z Kaszubami  podczas badań terenowych, objazdów studyjnych, warsztatów literackich  oraz dwóch semestrów zajęć tematycznych. Analizując obrazowanie nastroju Kaszub uwrażliwiali oko na kulturowo ukształtowane sposoby postrzegania i obrazowania,  sięgając po koncepcję fotoetnografii i etnografii zmysłów (Sarah Pink). Poruszając się pomiędzy historią a teraźniejszością Kaszub jako regionu polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego, odkrywali różne poziomy znaczeniowe fotografii. Poddali refleksji postrzeganie obcości i swojskości, a także jego zmienność w czasie i przestrzeni.

W dopracowanym graficznie i bogato ilustrowanym katalogu zestawiono fotografie z badań terenowych z historycznymi ze spuścizny Teodory i Izydora Gulgowskich, które udostępniło Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach. Publikacja zawiera także zdjęcia wybranych obiektów związanych z działaczami ruchu kaszubsko-pomorskiego, Aleksandrem Majkowskim i Teodorą Gulgowską, ze zbiorów Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Czytelnik znajdzie w książce wybór fragmentów tekstów teoretycznych i źródłowych autorstwa Friedricha Nietzschego, Aleksandra Majkowskiego, Izydora Gulgowskiego i Jeana Baudrillarda. Jako dooropenera i twórcy obrazu Kaszub i Kaszubów w niemieckiej świadomości nie mogło zabraknąć w peregrynacjach postaci i dzieła Güntera Grassa. Całość poprzedzają wprowadzenia do tematu i projektu autorstwa redaktorek tomu.