Rozstrzygnięto konkurs „Napisz to!”

W związku z naruszeniem regulaminu praca „Aita” Kamila Kaczmarskiego zostaje wyłączona z konkursu. W związku z tym faktem klasyfikacja przedstawia się następująco:

1️⃣ MIEJSCE Patrycja Pelica „Mirabelki. Marzec 1968”
2️⃣ MIEJSCE Agata Czarnecka „7 dni z życia M.”
3️⃣ MIEJSCE Adrian Kirsz „Rękawiczka”

W Jury zasiedli: Stefan Chwin, Edward Jakiel, Krystyna Lars-Chwin, Antoni Pawlak, Jarosław Zalesiński, Agata Biały.

Autor zwycięskiego utworu otrzyma możliwość jego publikacji oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł. Za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca przewidziane są nagrody w wysokości 3000 i 2000 zł.

Tagi