Stacja Kultura wśród Mistrzów Promocji Czytelnictwa za 2019 rok

Stacja Kultura – Biblioteka Rumia została wyróżniona w prestiżowym konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich „Mistrz Promocji Czytelnictwa”. Celem konkursu jest nagradzanie bibliotek, które w atrakcyjny sposób promują i upowszechniają czytelnictwo. Bogata działalność prowadzona przez rumską placówkę w 2019 roku została zauważona i doceniona przez znakomite jury. Ta nagroda sytuuje Stację Kultura w gronie najciekawszych i najaktywniejszych  bibliotek w Polsce.

Niełatwo zostać Mistrzem Promocji Czytelnictwa,  przy tak dużej konkurencji. Wiele zależy od zaangażowanych środków finansowych, sama kreatywność to  niestety za mało, żeby zostać Mistrzem. Próbujemy sobie radzić , pozyskując dotacje z Ministerstwa Kultury, współpracując ze stowarzyszeniami i angażując wolontariuszy. Nasze wszechstronne działania, jak widać,  przynoszą efekty, z czego jesteśmy bardzo dumni. – podsumowuje Krystyna Laskowicz, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi.

Rok 2019 to czas pełen sukcesów zarówno pod względem bogactwa i różnorodności organizowanych wydarzeń jak i rosnącego zainteresowania działalnością biblioteki wśród czytelników. Biblioteczne statystyki jednoznacznie potwierdzają ten sukces. Z roku na rok przybywa czytelników i odbiorców wydarzeń. W 2019 roku Stację Kultura i filie odwiedziło prawie 130 tys. osób. Każdego miesiąca z oferty biblioteki korzysta niecałe 13 tys. czytelników. Regularnie wzrasta również ilość wypożyczanych książek. Te dane potwierdzają skuteczność prowadzonych działań promocyjnych i dostarczają powodów do satysfakcji.

Ponadto w 2019 roku biblioteka pozyskała 90 tysięcy ze środków zewnętrznych  pochodzących z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Muzyki i Tańca oraz od sponsorów.  Dzięki pozyskanym środkom poszerzony został księgozbiór oraz przeprowadzone  zostały autorskie projekty.  W ramach grantów zrealizowany został projekt  „Od mitu do fantasy”, którego jednym z rezultatów było wydanie antologii „Magia i cała reszta” zawierającej opowiadania napisane przez uczestników warsztatów. Kolejnym projektem zrealizowanym ze środków Instytutu Muzyki i Tańca to „Obłoki jasne nad tobą. Słowo. Obraz. Taniec.”, którego zwieńczeniem był spektakl taneczny ilustrujący poezję Pawła Huelle, w którym główną rolę odegrała rumska młodzież. Działania te spotkały się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców oraz przyczyniły się do promocji bibliotecznych  działań na arenie ogólnopolskiej.

Biblioteka rozwija się również poprzez wykorzystywanie nowoczesnych technologii. Prowadzi i inicjuje różnorodne działania w sieci: w mediach społecznościowych czy na stronie internetowej. W 2019 roku liczba wirtualnych odwiedzin wzrosła dwukrotnie. Potencjał nowych technologii wykorzystywany jest również w działaniach skierowanych do młodzieży. Zorganizowane zostały gry miejskie na aplikację Action Track czy spotkania z popularnymi blogerami.

Rok 2020 również rozpoczął się dobrymi informacjami.  Na działania prowadzone w 2020 roku biblioteka pozyskała już  ponad 100 tys. zł ze środków zewnętrznych. Nadal kontynuuje swoje działania w tym zakresie i jest w trakcie przygotowywania kolejnych projektów dostosowanych do aktualnych możliwości prowadzenia działalności kulturalnej.

Między innymi pozyskane zostały fundusze na rozwinięcie projektu „Od Mitu do Fantasy”, oraz na projekt poświęcony nowym technologiom i literaturze faktu „Między książką a blogiem. Od strony drukowanej do internetowej”. Ponadto biblioteka zdobyła fundusze na organizację „Klubu kreatywności” ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.