VIII edycja konkurs dla młodych krytyków teatralnych im. Andrzeja Żurowskiego

Konkurs dla młodych krytyków teatralnych po raz ósmy!

Szanowni Młodzi Miłośnicy Teatru!

Rusza VIII edycja konkurs dla młodych krytyków teatralnych im. Andrzeja Żurowskiego. To naprawdę dobra wiadomość w tym ciągle trudnym czasie dla polskiego teatru.

Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego trwa już od ośmiu lat. Wszyscy laureaci naszego konkursu są dzisiaj znanymi i rozpoznawalnymi krytykami teatralnymi. Kilka osób napisało ważne teatralne książki i zrobiło doktoraty. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Konkurs na recenzję im. Andrzeja Żurowskiego może nadal trwać dzięki donatorom – prezydentowi Miasta Gdyni, Marszałkowi Województwa Pomorskiego i Teatrowi Miejskiemu w Gdyni im. Witolda Gombrowicza. Współorganizatorem jest również Klub Krytyki Teatralnej – polska sekcja Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych. AICT.

W tym roku sytuacja w polskim teatrze wynikająca oczywiście z pandemii, jest nadal bardzo trudna i specyficzna. Przez miniony rok  spektakle oglądaliśmy głównie online. Ta sytuacja spowodowała konieczność pewnych zmian również w regulaminie naszego konkursu. Informujemy, że w tegorocznej VIII edycji recenzje teatralne nadsyłane na konkurs mogą obejmować dwa sezony. Zatem czekamy na recenzje spektakli, które Państwo obejrzeli i o których pisali w roku 2019 i  w roku 2020.

Regulamin konkursu zakłada, by teksty recenzji były publikowane. Mogą być one zamieszczane w mediach tradycyjnych: prasie, radio, telewizji, w gazetach festiwalowych,  jak i  w nowych mediach: na portalach teatralnych, mediach społecznościowych i na blogach.

Uwaga! Recenzje na konkurs należy nadsyłać do 31 marca 2021 roku na adres Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni lub mailem na adres kontakt@konkurs-zurowski.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2021. Zgodnie z dotychczasowymi kryteriami kapituła konkursu  rekomenduje do finału pięć osób i z nich są wybierani finaliści. Przyznane zostaną  dwie nagrody: Prezydenta Miasta Gdyni i Marszałka Województwa Pomorskiego. Jeśli odbędzie się w tym roku w Gdyni Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@port, nagrody zostaną wręczone na uroczystej gali podsumowującej festiwal. A jeśli nie będzie festiwalu, laureaci otrzymają nagrody na konta bankowe.

Konkurs został zainicjowany z myślą o przesłaniu, jakie pozostawił profesor Andrzej Żurowski, wybitny krytyk, badacz teatru, szekspirolog, który przez lata mieszkał w Gdyni. Był on również honorowym wiceprzewodniczącym Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych  IACT/AICT, które patronuje doskonaleniu warsztatu przez młodych recenzentów. Organizatorzy konkursu podtrzymują ideę profesora Andrzeja Żurowskiego. Dotychczasowe edycje sprawiły, że konkurs uważny jest za ważne wydarzenie i znaczący etap w promocji najbardziej utalentowanych, obiecujących młodych krytyków teatralnych. Liczący się dorobek laureatów i finalistów potwierdził celowość konkursowej konfrontacji. Konkurs budzi nadzieję na ożywienie obiegu myśli krytycznej i wzbogacenie wymiany doświadczeń. A ranga międzynarodowej organizacji krytyków teatralnych wspierających ideę konkursu IATC /AICT stwarza dodatkowe szanse laureatom.

Pełne informacje o zasadach konkursu, regulaminie i koniecznych do zgłoszenie dokumentach znajdują się na stronie: www.konkurs-zurowski.pl i na FB konkurs im. A. Żurowskiego.

Szanse na udział w tym konkursie mają wszyscy publikujący recenzje teatralne, którzy nie przekroczyli 35 roku życia, niezależnie od miejsca publikacji swoich prac.

Nie ulega zmianie skład kapituły. Recenzje oceniać będą: wieloletnia profesorka Akademii Teatralnej Bożena Frankowska, aktorka Sławomira Łozińska, wybitny reżyser Maciej Prus, pisarz i dramaturg, kierownik literacki Teatru Żydowskiego w Warszawie Remigiusz Grzela, a przewodniczy kapitule dr Tomasz Miłkowski, krytyk teatralny z liczącym się dorobkiem, honorowy wiceprezes AICT.

Młodych autorów (do 35 roku życia) serdecznie zapraszamy do udziału w VIII edycji konkursu. Bądźcie też z nami na FB.

Sekretarz konkursu
Alina Kietrys