Wojciech Kass w „Borussi”

Ukazał się 60. ostatni numer czasopism kulturalno-literackiego „Borussia” (pożegnalny „biały kruk”). Numer otwiera obszerna rozmowa z Wojciechem Kassem „Promienność Prania” oraz wiersze: „Możemy wyruszać”, „Na co taki dzwoni?”, „Do przyjaciół Topoi”, „Tym piórkiem”, „Do Roberta Walsera”. Rozmowę przeprowadził pisarz z Gołdapi – Jan Jastrzębski. „Borussia” ukazywała się od 1991 roku. Pismo nabyć można m.in. pod adresem: dystrybucja@borussia.pl