XVIII Konkurs na Zimowy Limeryk Antydepresyjny im. Mistrza Skrzypiec z Przasnysza

Drodzy Limerykoróbcy!

Nasz konkurs dostąpił już pełnoletności, co organizatorów cieszy, bo po osiemnastce można pozwolić sobie na więcej, niż przed. Z wiekiem dojrzewa także nasz język i wymowa, ogłaszamy zatem konkurs na „Zimowy Limeryk Antydepresyjny im. Mistrza Skrzypiec z Przasnysza”. Prosimy o nadsyłanie dzieł z możliwie dużą ilością trudnych do wymówienia polskich słów, gdzie wszelkie świsty i syki, mieszają się ze szmerami szumami, a zdanie „I cóż, że ze Szwecji” będzie li-tylko błahą igraszką! Zapraszamy do wspólnej zabawy.
Limeryki można przysyłać do 20 stycznia 2019 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 stycznia 2019 r. o godz. 18:00 w siedzibie Winda GAK przy ul. Racławickiej 17 w Gdańsku, na spotkaniu limerykoróbców (oraz sympatyków).
Każdy, kto doniesie limeryk na spotkanie, też będzie wzięty pod uwagę  w konkursie.

Limeryki prosimy wysłać:
pocztą elektroniczną na adres limeryki@gak.gda.pl lub winda@gak.gda.pl – z załączonym plikiem tekstowym,
pocztą tradycyjną na adres: Winda Gdański Archipelag Kultury, ul. Racławicka 17,
80-406 Gdańsk-Wrzeszcz
lub przynieść osobiście do Windy GAK.
Można przysłać więcej niż jeden limeryk. Limeryki należy opatrzeć imieniem i nazwiskiem autora lub pseudonimem, telefonem kontaktowym lub adresem e-mail oraz miejscem zamieszkania (celem przesłania ewentualnych nagród).

P.S.
Dla niewtajemniczonych:
Limeryk (ang. limerick, od miasta Luimneach w Irlandii) — miniaturka liryczna; nonsensowny, groteskowy wierszyk o skodyfikowanej budowie:
v  pięć wersów o stałej liczbie sylab akcentowanych,
v  układ rymów aabba, zwykle żeńskich,
v  trzeci i czwarty wers krótsze od pozostałych (zwykle o 2-3 sylaby akcentowane),
v  nazwa geograficzna w klauzuli pierwszego wersu (podstawa rymu a).
v  Utwór ten, który pod względem treści jest rymowaną anegdotą, ma też zwykle stały układ narracji:
–         wprowadzenie bohatera i miejsca, w którym dzieje się akcja, w pierwszym wersie,
–         zawiązanie akcji w wersie drugim (często wprowadzony jest tu drugi bohater),
–         krótsze wersy trzeci i czwarty to kulminacja wątku dramatycznego,
–         zaskakujące, najlepiej absurdalne rozwiązanie w wersie ostatnim.

Życząc Wam dobrej zabawy przy pisaniu limeryków, sobie życzymy dobrej zabawy przy ich czytaniu.
Partnerem w tym przedsięwzięciu jest Fundacja Wspólnota Gdańska.

Regulamin, niezmienny od lat, bez podania przyczyn zamieszczamy poniżej.

REGULAMIN   Limerykowiska

Konkursu na Limeryk Antydepresyjny
Konkurs trwa do 20.01. 2019

Limerykowisko odbędzie się – I nic na to nie poradzicie.
Limerykowisko odbędzie się u nas i u nikogo więcej.
Limerykowisko to prezentacja swojego własnego tekstu, której czas nie może przekroczyć 1 min. Bo, po co aż tyle gadać.
Udział w konkursie mogą brać wszyscy, którym się wydaje, że wymyślili Antydepresyjny Limeryk.
Przy ocenie limeryków (bez podania przyczyn) Jury weźmie pod uwagę ich zgodność z wersją kanoniczną (definicją limeryku).
Z udziału w konkursie wyłączone są osoby, które nic nie wymyśliły.
Do udziału w konkursie osoby są kwalifikowane na podstawie przysłanych zgłoszeń lub ustnego poinformowania Jury, na co najmniej 2 minuty przed rozpoczęciem konkursu, po przedstawieniu się z imienia i nazwiska (można podać adres, ale nie trzeba).
Jury może przyjąć lub nie przyjąć bez podania przyczyn.
Organizatorem konkursu jest WINDA GAK i nikt inny, przesłane dzieła przechodzą na własność wyżej wymienionej instytucji, bez podania przyczyn. Arcydzieła tym bardziej.
Organizator zastrzega sobie prawo do kwalifikacji osób znajomych i nieznajomych – bez podania przyczyn.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ustalania kolejności prezentacji – bez podania przyczyn.
Konkurs ma charakter otwarty dla publiczności a publiczność też powinna charakter mieć.
Koszty związane z opłatami wynikającymi z przybyciem na konkurs pokrywa przybywający.
Organizatorzy nie odsyłają nikogo, niczego i nikomu – bez podania przyczyn.
Prezentacje odbędą się w sali teatralnej WINDA GAK – bo jest nastrój i może będzie miło.
Konkurs ma charakter konkursowy. Limeryki oceniać będzie specjalistyczne Jury, które przyzna lub nie przyzna nagrody – bez podania przyczyn.
Wysokość nagród zależy od budżetu organizatora a ten budżet to wiadomo, jaki jest.
Wręczenie nagród odbędzie się po ustaleniu werdyktu Jury – bez podania przyczyn.
Po odczytaniu protokołu jury, można jeszcze zaprotestować. Jury weźmie protest pod uwagę.
Protest powinien zawierać coś. A co? To już protestujący sam, wedle uznania i możliwości załączy – bez podania przyczyn.
Po ewentualnym drugim odczytaniu werdyktu nastąpi wręczenie nagród i dalsza część wieczoru – bez podania przyczyn.
Ewentualne spory dotyczące werdyktu jury, rozpatrzy specjalistyczna komisja złożona z członków jury, w terminie 367 dni po ogłoszeniu spornego werdyktu – bez podania przyczyn.
Limeryki nadsyłamy do 20 stycznia 2019r., pocztą elektroniczną – limeryki@gak.gda.pl / winda@gak.gda.pl (z załączonym plikiem tekstowym) lub pocztą, bądź osobiście na adres: WINDA Gdański Archipelag Kultury
ul. Racławicka 17
80-406 Gdańsk.
Limeryki należy opatrzeć imieniem i nazwiskiem autora lub pseudonimem, telefonem kontaktowym lub adresem e-mail oraz miejscem zamieszkania (celem przesłania ewentualnych nagród).
Można przysłać więcej niż jeden limeryk.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 stycznia 2019 r. o godz. 18:00 w siedzibie Winda GAK przy ul. Racławickiej 17 w Gdańsku, na spotkaniu limerykoróbców (oraz sympatyków).
Każdy, kto doniesie limeryk na spotkanie, też będzie wzięty pod uwagę  w konkursie.
Klauzula informacyjna  dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych Uczestników, które są zawarte wraz z nadsyłanymi limerykami konkursowymi  jest Gdański Archipelag Kultury, ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 2/ 92, NIP 583-10-10-860.
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z IOD poprzez e-mail :  daneosobowe@gak.gda.pl
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z  przeprowadzeniem „Konkursu na Antydepresyjny Limeryk”.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia konkursu,  a następnie zostaną usunięte.
Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom.
Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.
Podanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu jest dobrowolne , jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie.

Tagi