Zaproszenie do udziału w XXV edycji Nagrody Bursztynowego Mieczyka dla organizacji pozarządowych

Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka ma zaszczyt zaprosić do udziału w jubileuszowej, XXV edycji Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego! Nagroda ufundowana jest przez Wojewodę Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla organizacji pozarządowych z naszego województwa, wzorcowo działających w obszarze polityki społecznej i ochrony środowiska.

Jesteśmy dumni, że udało nam się wspólnie dotrzeć do tego wyjątkowego momentu. Już od ćwierćwiecza Nagroda stanowi formę publicznego podziękowania, docenienia i wyrażenia najwyższego uznania dla – często niewidzialnych – bohaterów, jakimi są wolontariusze, pracownicy i inne osoby związane z sektorem obywatelskim. Przez minione 24 lata przyznanych zostało ponad sto nagród głównych i trzysta wyróżnień. Przez te wszystkie lata obserwowaliśmy, jak intensywnie, mimo wielu trudności i barier, rozwija się pomorski – i nie tylko – III sektor, co niewątpliwie stanowi jeden z największych sukcesów funkcjonowania polskiego społeczeństwa obywatelskiego.

Co więcej, Konkurs ma na celu promowanie najlepszych rozwiązań w sferze polityki społecznej i ochrony środowiska (tzw. dobrych praktyk), realizowanych przez organizacje pozarządowe. Służy to m.in. podniesieniu prestiżu sektora obywatelskiego i etosu pracy woluntarystycznej oraz podkreśleniu ważności podejmowania aktywności społecznej.

Nagrody zostaną przyznane w kilku kategoriach. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Kapitułę Nagrody Bursztynowego Mieczyka. Członkami Kapituły są 2 przedstawiciele Wojewody Pomorskiego; 2 przedstawiciele Marszałka Województwa Pomorskiego; 2 przedstawiciele organizacji pozarządowych – laureaci NBM w roku ubiegłym; przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku; przedstawiciel Europejskiego Centrum Solidarności; przedstawiciele fundatorów nagród specjalnych oraz przedstawiciel Fundacji RC (pomysłodawcy i organizatora Konkursu).

Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka przyzna nagrody za działalność w roku 2019 w następujących obszarach:

POMOC SPOŁECZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA I EDUKACJA EKOLOGICZNA
EDUKACJA
KULTURA

Kapituła może przyznać także nagrody dodatkowe w kategoriach:
§ SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
§ WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
§ DEBIUT ROKU

Prezentacja Laureatów oraz wręczenie Nagród odbędzie się 7 grudnia 2019 roku, podczas uroczystej Gali Nagrody Bursztynowego Mieczyka w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Zgłoś swoją organizację i weź z nami udział w jubileuszowej 25. edycji Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego.
Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa w konkursie oraz sposobu głosowania znajdują się na stronie: http://bursztynowymieczyk.pomorskie.pl/ w zakładce: „Regulamin nagrody”.