Zgłoszenia w konkursie za Twórczość Translatorską im. T. Boya-Żeleńskiego

Do Nagrody Prezydenta Miasto Gdańsk za Twórczość Translatorską im. T. Boya-Żeleńskiego (przekład jednego dzieła) wpłynęły aż 93 zgłoszenia z 34 wydawnictw oraz instytucji z całej Polski. Łącznie nadesłano przekłady z 26 języków.

Obok „dużych” języków, jak angielski, niemiecki czy francuski, pojawiają się przekłady z m.in.: greckiego, litewskiego, rumuńskiego, katalońskiego, walijskiego czy łotewskiego.

Nominowanych poznamy do końca lutego 2021 roku.

Wybierze ich Kapituła w składzie: Carlos Marrodán Casas, Jakub Ekier, Dobromiła Jankowska, Izabela Korybut-Daszkiewicz, Justyna Sobolewska, Marcin Szuster, Anna Wasilewska (Przewodnicząca Kapituły).

Laureatów Nagrody za przekład jednego dzieła poznamy podczas Odnalezione w tłumaczeniu, 17-19 kwietnia 2021 roku.

Po raz pierwszy, w 2015 roku, Nagrodę otrzymała Maryna Ochab, wybitna tłumaczka z języka francuskiego. W 2017 roku formułę poszerzono o kolejną kategorię i przyznawana jest za przekład jednego dzieła oraz za całokształt twórczości translatorskiej. Laureatami zostali: Piotr Paziński, który przetłumaczył z języka hebrajskiego książkę Przypowieść o skrybie i inne opowiadania, Szmuela Josefa Agnona (wyd. Nisza) oraz Danuta Cirlić-Straszyńska za całokształt twórczości translatorskiej.