Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego

12 kwietnia wręczono w Gdańsku nagrody za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego.

Za całokształt twórczości uhonorowana została Małgorzata Łukasiewicz, która z języka niemieckiego przełożyła dzieła m.in. Jürgena Habermasa, Theodora W. Adorna, Friedricha Nietzschego, Hermanna Hessego czy W.G. Sebalda.

Spośród siedmiu tłumaczek i tłumaczy nominowanych za przekład jednego dzieła jury zdecydowało się nagrodzić Marcina Szustra, który z języka angielskiego przetłumaczył powieść Djuny Barnes pt. „Ostępy nocy”.

Nagroda towarzyszy organizowanym przez Instytut Kultury Miejskiej Gdańskim Spotkaniom Literackim „Odnalezione w tłumaczeniu”.

Fot. Bartek Bańka