8.05 Premiera Rocznika Sopockiego 2018

Termin: 8.05.2018, godz. 18.00
Miejsce: Państwa Galeria Sztuki Sopot
Wstęp wolny

Spotkanie z udziałem autorów poprowadzi redaktor naczelny Piotr Wiktor.

Nowy numer Rocznika Sopockiego przedstawia Sopot jako miasto związane z rozmaitymi dziedzinami sztuki, w pierwszym rzędzie ze sztukami wizualnymi, prezentowanymi najpierw w Biurze Wystaw Artystycznych, potem zaś w kontynuującej ale i rozwijającej jego tradycję Państwowej Galerii Sztuki. Istotne miejsce w numerze zajmują również teksty o sopockich scenach teatralnych oraz o nowatorskiej formie prezentowania literatury, jaką są seanse performatywnego czytania organizowane w Sopotece. Autorzy szkiców historycznych zajmują się dawnymi planami przyłączenia Oliwy do Sopotu oraz przedstawiają przedsopockie losy Jeana George’a Haffnera. Prócz tego czytelnik znajdzie na łamach Rocznika teksty poświęcone wybitnym mieszkańcom miasta: Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu, Jerzemu Młynarczykowi, Józefowi Golcowi, a także, goszczącemu chętnie w kurorcie Władysławowi Bartoszewskiemu.

Ponadto w numerze podsumowanie działalności kulturalnej w zabytkowym Dworku Sierakowskich oraz Kronika Sopotu 2017