17.05 Promocja książki „Wielokulturowe Pomorze. Wielokulturowy Gdańsk. Szkice z pogranicza”

Termin: 17.05.2018, godz. 18.00
Miejsce: Nadbałtyckie Centrum Kultury
Wstęp wolny

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku oraz Instytut Kaszubski zapraszają na promocję książki
prof. Cezarego Obracht-Prondzyńskiego „Wielokulturowe Pomorze. Wielokulturowy Gdańsk. Szkice z pogranicza”.
Książkę przedstawi dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk.
Najnowsza książka prof. Cezarego Obracht-Prondzyńskiego prezentuje w przystępnej formie zmienne oblicza pomorskiej wielokulturowości. Uwzględnia ona zarówno kontekst historyczny, jak i sytuację współczesną. Składa się – oprócz wstępu oraz krótkiego eseju o wielokulturowości – z czterech części, w których zaprezentowane zostały kolejno uwagi o historycznym kształtowaniu się stosunków etnicznych na Pomorzu, charakterystyka etnicznych i kulturowych wspólnot w naszym regionie, opis poszczególnych pomorskich subregionów (Kaszuby, Kociewie, Bory Tucholskie, Powiśle, Żuławy, Kosznajderia, Krajna) oraz część poświęcona ziemi bytowskiej, z którą autor jest związany z racji zamieszkania. W zakończeniu znalazły się refleksje wokół pytania o przyszłość pomorskiego modelu wielokulturowości. Umieszczono tu kilkadziesiąt ilustracji dokumentujących przejawy dawniejszego i współczesnego zróżnicowania kulturowego, językowego, religijnego i etnicznego Pomorza.