Kapituła IX edycji konkursu im. Andrzeja Żurowskiego dla młodych krytyczek i krytyków teatralnych w składzie prof. Bożena Frankowska, Sławomira Łozińska, Remigiusz Grzela, Maciej Prus i dr Tomasz Miłkowski – przewodniczący obradowała w Warszawie  w dniu 22.06. 2022 roku.  Analizowała i oceniała zgłoszenia 25 osób, które zgodnie z regulaminem przysłały 75 recenzji. Do II etapu konkursu kapituła zakwalifikowała recenzje 10 osób. Do ścisłego finału konkursu  wytypowano następujące osoby (podaję w porządku alfabetycznym): Adriana Chmielewskiego, Pawła Kluszczyńskiego, Martynę Szoję, Wiktorię Tabak i Katarzynę Waligórę.

Laureatem Nagrody Prezydenta Gdyni IX edycji konkursu został Adrian Chmielewski: Recenzje laureata odznaczają się wyraźnie deklarowaną postawą krytyczną, otwartą na teatr tworzący nowe wartości. Zgłoszone na konkurs  recenzje analizują ważne problemy, w których spektakl jest kanwą do rozważań na podstawowe tematy przedstawienia  -holocaust, śmierć, starość, chorobę, nieśmiertelność, system patriarchalny i jego rozpad. Teksty laureata są wnikliwe, ciekawe formalnie i interesująco napisane.

Laureatką Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego IX edycji konkursu została Wiktoria Tabak. Recenzje laureatki wyróżniają się precyzyjną  analizą spektakli, głęboką znajomością tradycji teatralnej i zdolnością wiązania współczesnych wydarzeń z odniesieniami do historii teatru.  Autorka umiejętnie wiąże wnikliwą analizę tekstu, będącego punktem wyjścia  spektaklu, z oceną jego znaczenia i  z wszechstronnym, z zachowaniem dbałości o szczegół, opisem formy scenicznej.

Pozostali finaliści zostali również wysoko ocenieni przez kapitułę:

Recenzje Pawła Kluszczyńskiego w sposób rzeczowy opisują charakter spektakli, popierając przedstawianą argumentację i wartościowanie analizą i oceną ich wymowy społecznej. Autor podkreśla trafnie wartości artystyczne przedstawień Jego recenzję odznaczają się lapidarnością i trafnością ujęcia.

Martyna Szoja jest recenzentką o wyraźnych zainteresowaniach twórczych – wiernie towarzyszy poszukiwaniom artystycznym mającym na celu teatralne ucieleśnienie wizji futurologicznych Stanisława Lema. Jej fascynacja poparta jest rzeczową analizą przedstawień i wrażliwością na ich przesłanie społeczne.

Katarzyna Waligóra w swoich recenzjach stawia teatrowi wysokie wymagania artystyczne i społeczne, krytycznie oceniając niewykorzystane przez teatr szanse. Autorka łączy trafność analizy teatralnej z wnikliwością spojrzenia na społeczną materię spektaklu i jego wpływ na zmiany mentalne.

Poziom IX edycji Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego kapituła określiła jako dobry.

Sekretarz konkursu

Alina Kietrys