Wiatr od Morza. Zgłoszenia do literackiej nagrody dla pomorskich twórców

Samorząd województwa pomorskiego oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku zapraszają wydawnictwa, stowarzyszenia literackie, instytucje kultury, redakcje czasopism literackich, wyższe uczelnie humanistyczne, biblioteki i media do zgłaszania kandydatur do Pomorskiej Nagrody Literackiej za rok 2018.

To druga edycja nagrody m.in. dla pisarzy, dziennikarzy, autorów książek i opracowań humanistycznych, historycznych, regionalnych, dramatopisarzy i scenarzystów, wydawców książek i czasopism, bibliotekarzy i księgarzy. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 marca 2019 r.

Za co można otrzymać nagrodę?

Pomorska Nagroda Literacka Wiatr od Morza jest przyznawana za dzieła wydane w roku poprzedzającym przyznanie nagrody, w trzech kategoriach:

 • Literacka Książka Roku – oceniane są utwory należące do szeroko rozumianej literatury pięknej, czyli poezja, proza, reportaż literacki, esej, monografia, rozprawa krytyczno-literacka o wysokich wartościach estetycznych, a także scenariusz, utwór dramatyczny;
 • Pomorska Książka Roku – oceniane są publikacje tematycznie związane z Pomorzem, zarówno literackie, jak i pochodzące z innych dziedzin piśmiennictwa, jak opracowania historyczne, monografie, biografie, studia regionalne, przewodniki, albumy, rozprawy naukowe;
 • Całokształt pracy literackiej – oceniany jest dorobek pracy twórczej, tzn. jego wartość intelektualna, artystyczna, oddziaływanie krajowe, znaczenie dla regionu, dokonania w dziedzinach pozaliterackich – edukacji, życiu kulturalnym i społecznym oraz popularyzacji literatury, książki i czytelnictwa.

Zamieszkanie lub tematyka

W trosce o dalszy rozwój pomorskiego piśmiennictwa i czytelnictwa, o podtrzymanie i rozszerzanie miłości do literatury jako uniwersalnego narzędzia samopoznania, rozumienia świata, budowania osobowej i zbiorowej tożsamości, autokreacji i autoidentyfikacji, została ustanowiona Nagroda Wiatr od morza. Nagrody zostaną przyznane autorom zamieszkałym i tworzącym na Pomorzu lub twórcom dzieł związanych z tematyką pomorską za dokonania w roku poprzedzającym jej wręczenie, lub za całokształt dokonań twórczych lub pracy na rzecz literatury, książki i czytelnictwa. Miejsce publikacji nie ma znaczenia.

Kto może proponować kandydatów?

Jury będzie rozpatrywać jedynie wnioski dotyczące publikacji z roku 2018. Prawo do zgłaszania kandydatów do Pomorskiej Nagrody Literackiej (po jednej kandydaturze w każdej z trzech kategorii) przysługuje:

 • stowarzyszeniom i związkom literackim,
 • redakcjom czasopism literackich,
 • wydawnictwom,
 • wyższym uczelniom humanistycznym,
 • stowarzyszeniom regionalnym,
 • bibliotekom,
 • instytucjom kultury,
 • mediom,
 • członkom jury Pomorskiej Nagrody Literackiej.

Gdzie, jak i komu?

Zgłoszenia w formie pisemnej z uzasadnieniem oraz z załączonym egzemplarzem  zgłaszanej książkinależy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2019 r. na adres:

Biuro Pomorskiej Nagrody Literackiej
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku
Targ Rakowy 5/6
80-283 Gdańsk

Po zakończeniu prac jury, nadesłane w zgłoszeniach książki zostaną włączone do księgozbioru Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 301 48 11 w. 221 – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, sekretarz Pomorskiej Nagrody Literackiej: Barbara Blacharska, e-mail: barbara_blacharska@wbpg.org.pl