12.10 Projekt Wierszogadanie 2018 – Casting

Miejski Dom Kultury w Rumi zaprasza wszystkich chętnych 14-100 lat na casting.

Regulamin

1. Organizatorzy Projektu:
Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19, 84-230 Rumia
Tel.: 58 671 07 37, e-mail: biuro@domkulturyrumia.pl
2. Cele Projektu:
• Rozwijanie zainteresowań i zdolności twórczych oraz popularyzacja sztuki słowa wśród młodzieży i dorosłych
• Możliwość zaprezentowania ulubionych wierszy przez uczestników Castingu
• Integracja różnych grup wiekowych wokół wspólnego celu: zajęcia teatralne, mówienie wierszem
• Wyłonienie szczególnie uzdolnionych aktorów i aktorek, reprezentujących różnorodne grupy wiekowe.
• Promocja najzdolniejszych aktorów i aktorek
3. Termin i miejsce castingu:

12 października (piątek) od godz. 17:00 do 20:00
Miejski Dom Kultury
ul. Mickiewicza 19

4. Uczestnicy castingu:
Do udziału w castingu zapraszamy mieszkańców Rumi i okolic w wieku pomiędzy 14 – 100 lat, pragnących zaprezentować swoje umiejętności aktorskie i interpretacyjne.
5. Kryteria oceny podczas castingu:
• Mimika twarzy, ruch sceniczny
• dobór repertuaru
• emisja głosu, intonacja
• interpretacja, sposób prezentacji utworu
• ogólne wrażenia artystyczne
• dykcja
6. Jury
• Uczestników będzie oceniać Jury powołane przez organizatora, składające się z doświadczonych aktorów/aktorek i pedagogów.
• Werdykt końcowy – wyłonienie finalistów – zostanie ogłoszony przez Jury następnego dnia po castingu.
7. Przebieg castingu:
Każdy uczestnik prezentuje dwa wybrane przez siebie wiersze
Wiersze mogą być prezentowane z pamięci lub przeczytane przez uczestników Castingu
.
Jury drogą castingu wybierze Finalistów, którzy wezmą udział w obowiązkowych warsztatach teatralnych, dykcyjnych oraz z interpretacji tekstu. Celem warsztatów będzie przygotowanie uczestników Projektu „ WIERSZOGADANIE ” do Premiery, która odbędzie się dnia 22.11.2018. o godz. 18.00
Daty prób:
19.10.2018 godz. 17.00-20.00
26. 10. 2018 godz. 16:00- 20:00
09. 11. 2018 godz. 16:00- 20:00
16. 11. 2018 godz. 16:00- 20:00
22. 11. 2018 godz. 15:00- 17:00

8. Nagrody:
Wszyscy Finaliści otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowy dyplom podczas Premiery Projektu „ WIERSZOGADANIE”
Jury wybierze spośród Finalistów laureatów miejsca I, II, i III
9. Zgłoszenia:
Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy dostarczyć w dniu przesłuchania, które odbędzie się 19.10.2018 w siedzibie Miejskiego Domu Kultury ul. Mickiewicza 19,
84-230 Rumia lub drogą e-mail na adres: biuro@domkulturyrumia.pl

W tytule należy wpisać: „WIERSZOGADANIE 2018”.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 58 671 07 37