24.06 Debata: Biblioteka w życiu dzielnicy i miasta

Termin: 24.06.2019, godz. 17.00
Miejsce: Oliwski Ratusz Kultury
Wstęp wolny

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna wspólnie z przedstawicielami Rad Dzielnic oraz mieszkańcami pragnie zastanowić się nad kierunkiem rozwoju sieci bibliotek w Gdańsku.
W spotkaniu dyskusyjnym zaplanowaliśmy:
1. Wystąpienie prof. Mai Wojciechowskiej z Uniwersytetu Gdańskiego na temat społecznej roli bibliotek.
2. Wystąpienie doktora Romana Chymkowskiego z Biblioteki Narodowej na temat dokonujących się obecnie w różnych miastach w Polsce zmian w funkcjonowaniu i organizacji bibliotek.
3. Wystąpienie Jarosława Zalesińskiego, dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, na temat prac nad nową strategią rozwoju WiMBP.

Każde z wystąpień zaplanowane jest na około 15 minut. Po referatach zaproponujemy wszystkim uczestnikom udział w otwartej dyskusji.

Zachęcamy do udziału – zabrania głosu, zgłaszania oczekiwań, propozycji oraz pomysłów na zmodernizowanie sieci bibliotek w Gdańsku.